Informujemy, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej SPZOZ w Mińsku Mazowieckim zostało opublikowane postępowanie:

Numer Sprawy 3/2024 PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na wydzierżawienie nieruchomości o powierzchni użytkowej 639 m2 stanowiącej własność Powiatu Mińskiego wraz z przyległym gruntem o powierzchni 220 m2 będącymi w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim z przeznaczeniem na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu dializoterapii i nefrologii.

https://spzozmm.bip.net.pl/kategorie/79-otwarte/artykuly/320-numer-sprawy-32024-pisemny-przetarg-nieograniczony-na-wydzierzawienie-nieruchomosci-o-powierzchni-uzytkowej-639-m2-stanowiacej-wlasnosc-powiatu-minskiego-wraz-z-przyleglym-gruntem-o-powierzchni-220-m2-bedacymi-w-uzytkowaniu-samodzielnego-publicznego-zespolu-opieki-zdrowotnej-w-minsku-mazowieckim-z-przeznaczeniem-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-z-zakresu-dializoterapii-i-nefrologii?lang=PL