Artykuły o jednostkach SPZOZ

Read more about the article Centralna Sterylizatornia
Kierowniki Centralnej Sterylizatorni - Pani Marzena Solecka

Centralna Sterylizatornia

Centralna Sterylizatornia to wydzielona komórka szpitala, której zadaniem jest dekontaminacja do sterylizacji sprzętu medycznego, materiałów opatrunkowych i bielizny operacyjnej. Zadania te wykonuje 4-osobowy zespół składający się z techników sterylizacji medycznej, posiadających wszelkie kwalifikacje potrzebne do wykonywania czynności zawodowych. Kierownikiem Centralnej Sterylizatorni jest Pani Marzena Solecka – pielęgniarka ze specjalizacją epidemiologiczną. Personelem dodatkowym są dwie Panie salowe, które oprócz wykonywania prac porządkowych pomagają również w przygotowywaniu materiałów opatrunkowych. Centralna Sterylizatornia przyjmuje również uczniów i studentów na praktyczną naukę zawodu.

Czytaj dalejCentralna Sterylizatornia

Pracownia Fizykoterapii i Rehabilitacji

Gabinety Pracowni Fizykoterapii i Rehabilitacji znajdują się w Przychodni Lekarskiej przy ulicy Kościuszki 9. Przyjmowani są pacjenci w różnym wieku, w tym także dzieci. Pracownia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 7-19, po wcześniejszej rejestracji. Zapisy prowadzone są telefonicznie lub osobiście na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza POZ lub z poradni specjalistycznej, która posiada podpisaną umowę z NFZ.

Czytaj dalejPracownia Fizykoterapii i Rehabilitacji
Read more about the article Dział Higieny i Transportu
Dział Higieny i Transportu

Dział Higieny i Transportu

Dział Higieny i Transportu funkcjonuje jako osobna komórka organizacyjna szpitala. Kierownikiem działu jest Pani Maria Góral specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, nadzoruje i koordynuje prace podległego personelu, który podzielony jest na poszczególne grupy. W strukturach działu pracują zespoły pracowników medycznych oraz pracowników niemedycznych. Pierwsza grupa to 17 opiekunek medycznych, do personelu niemedycznego zalicza się 7 sprzątaczek pracujących w POZ, 64 salowych, 7 pracowników gospodarczych oraz 2 sanitariuszy. Od września liczba sanitariuszy wzrośnie do 5, obecnie trwają jeszcze przyjęcia na to stanowisko.

Czytaj dalejDział Higieny i Transportu

Poradnia Neurologiczna

W Poradni Neurologicznej pracuje 3 specjalistów z dziedziny neurologii doktor nauk medycznych Paweł Kowalczyk, lekarz neurolog Janina Łęczycka oraz doktor nauk medycznych Żanna Pastuszak. Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku i dedykowana osobom powyżej 18 roku życia. Do poradni zgłaszają się pacjenci posiadający skierowanie od lekarza rodzinnego lub innego specjalisty oraz po wcześniejszej rejestracji.

Czytaj dalejPoradnia Neurologiczna
Read more about the article Dział Diagnostyki Obrazowej
Dr Małgorzata Wińska

Dział Diagnostyki Obrazowej

Dział Diagnostyki Obrazowej w swoich strukturach posiada 4 pracownie diagnostyczne - pracownię rentgenowską ogólnodiagnostyczną, pracownię Tomografii Komputerowej, Ultrasonografii oraz Mammografii. Wszystkie, za wyjątkiem Pracowni Mammografii, pełnią dyżur całodobowo. W Dziale Diagnostyki Obrazowej zatrudnionych jest 4 lekarzy specjalistów rentgenodiagnostyki oraz zespół techników RTG. Kierownikiem Działu Diagnostyki Obrazowej jest doktor Małgorzata Wińska – specjalista w dziedzinie rentgenodiagnostyki.

Czytaj dalejDział Diagnostyki Obrazowej