You are currently viewing Pracownia Fizykoterapii i Rehabilitacji

Gabinety Pracowni Fizykoterapii i Rehabilitacji znajdują się w Przychodni Lekarskiej przy ulicy Kościuszki 9. Przyjmowani są pacjenci w różnym wieku, w tym także dzieci. Pracownia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 7-19, po wcześniejszej rejestracji. Zapisy prowadzone są telefonicznie lub osobiście na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza POZ lub z poradni specjalistycznej, która posiada podpisaną umowę z NFZ.

Zespół Pracowni Fizykoterapii i Rehabilitacji to łącznie 12 wykwalifikowanych fizjoterapeutów, w tym dwóch masażystów. Kierownikiem pracowni jest magister Małgorzata Rombel – specjalista II stopnia w zakresie rehabilitacji ruchowej. Pani Małgorzata posiada również odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia praktyki zawodowej, w związku z tym pracowania pełni też funkcje dydaktyczną umożliwiając studentom naukę zawodu.

Fizjoterapeuci pracują z pacjentami ambulatoryjnymi. Leczenie pacjenta odbywa się w cyklu zabiegowym, który zazwyczaj trwa 10 dni. Pierwsze spotkanie to wizyta fizjoterapeutyczna, gdzie fizjoterapeuta rozmawia z pacjentem, przeprowadza badanie i testy kwalifikacyjne, aby dopasować najodpowiedniejszy rodzaj zabiegów i ustala czas w jakim będzie rehabilitowany. Pracownia udziela również świadczeń fizjoterapeutycznych w ramach usług komercyjnych.

W celu szybszego powrotu do zdrowia prowadzona jest fizjoterapia pacjentów leżących w szpitalnych oddziałach. Liczba osób świadczących usługi rehabilitacyjne na terenie szpitala od września zostanie zwiększona.

Poza tymi działaniami prowadzone są również świadczenia fizjoterapeutyczne w warunkach domowych. Na podstawie właściwego skierowania fizjoterapeuta przeprowadza kwalifikację do rehabilitacji domowej.

W Pracowni Fizykoterapii i Rehabilitacji przyjmowanych jest od 50 do 60 pacjentów dziennie. Są to osoby z różnymi schorzeniami, w przeważającej liczbie z dolegliwościami wynikającymi z choroby układu kostnego i nerwowego. Nową grupą pacjentów są osoby po przebytym zakażeniu COVID – 19, dla których zastosowanie znajduje rehabilitacja postcovidowa mająca na celu poprawę funkcji układu oddechowego, wytrzymałości i sprawności ogólnej.

Leczenie różnorodnych schorzeń umożliwia wysokiej klasy sprzęt, w jaki wyposażona jest pracownia. Zakres działalności pracowni to zabiegi fizykalne z zakresu: elektroterapii np. galwanizacja, elektrostymulacja, prądy TENS, diadynamiczne, interferencyjne, laseroterapii biostymulacyjnej, terapii ultradźwiękowej, terapii polem magnetycznym niskiej częstotliwości i polem elektromagnetycznym WIELKIEJ częstotliwości, terapii ciepło leczniczej, kinezyterapii tj. ćwiczenia usprawniające – różne formy oraz JEDYNY W POWIECIE WYCIĄG PULSACYJNY KRĘGOSŁUPA, terapii masażem leczniczym. Pacjenci mogą również liczyć na udzielanie instruktażu ćwiczeń do kontynuacji w domu.

Celem Pracowni Fizykoterapii i Rehabilitacji jest utrzymanie wysokiego standardu świadczonych usług i ciągły rozwój personelu poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach.