You are currently viewing Centralna Sterylizatornia
Kierowniki Centralnej Sterylizatorni - Pani Marzena Solecka

Centralna Sterylizatornia to wydzielona komórka szpitala, której zadaniem jest dekontaminacja do sterylizacji sprzętu medycznego, materiałów opatrunkowych i bielizny operacyjnej. Zadania te wykonuje 4-osobowy zespół składający się z techników sterylizacji medycznej, posiadających wszelkie kwalifikacje potrzebne do wykonywania czynności zawodowych. Kierownikiem Centralnej Sterylizatorni jest Pani Marzena Solecka – pielęgniarka ze specjalizacją epidemiologiczną. Personelem dodatkowym są dwie Panie salowe, które oprócz wykonywania prac porządkowych pomagają również w przygotowywaniu materiałów opatrunkowych. Centralna Sterylizatornia przyjmuje również uczniów i studentów na praktyczną naukę zawodu.

W Centralnej Sterylizatorni wyodrębnione są trzy strefy: brudna, czysta i sterylna. Każda ze stref to osobne pomieszczenie oddzielone tzw. śluzą przeznaczoną do zmiany odzieży oraz obuwia. Wszystkie pomieszczenia są utrzymywane w szczególnej czystości. Kilka razy w ciągu dnia myte oraz dezynfekowane są podłogi i powierzchnie dotykowe, personel dba o częste mycie oraz dezynfekcję rąk.

Pierwszą ze stref jest strefa brudna. Przeznaczona jest do przyjęcia sprzętu po wstępnej dezynfekcji, która odbywa się na oddziałach szpitala. Pierwszym etapem jest mycie manualne. Następnie narzędzia umieszczane są myjniach – dezynfektorach. Po zakończonym procesie mycia i dezynfekcji materiały trafiają do strefy czystej, gdzie są sprawdzane pod kątem sprawności, czystości, czy nie są uszkodzone oraz wykonywane są testy funkcyjne.

Na tym etapie podlegają również procesowi konserwacji. Zdezynfekowane narzędzia są kompletowane w zestawy, według odpowiednich procedur, i układane na tacach, na których trafiają do autoklawu do sterylizacji. Proces sterylizacji odbywa się w temperaturze 121 stopni przez 16 minut lub 134 stopni przez 4 minuty, dostosowanie programu zależy od sterylizowanych materiałów i przede wszystkim wytycznych producenta sprzętu. Po zakończonym procesie drzwi autoklawu otwierają się po stronie sterylnej, gdzie pakiety zostają ułożone na regałach i oczekują na odbiór przez Panie instrumentariuszki lub pielęgniarki z oddziałów. Wszystkie zestawy narzędzi i inne materiały przygotowane do wydania na oddziały są odpowiednio oznaczane i opisywane, zawierają informację, że materiał jest sterylny oraz jego termin przydatności.

W urządzeniach przeznaczonych do mycia, dezynfekcji oraz sterylizacji, czyli sterylizatorach i myjniach-dezynfektorach może być wykorzystywana wyłącznie woda demineralizowana. W związku z tym urządzenia są podłączone do szpitalnej stacji uzdatniania wody.

Usługa sterylizacji przeznaczona jest dla całego szpitala, każdy oddział, który posiada materiały oraz narzędzie wymagające sterylizacji ma możliwość oddania ich do Centralnej Sterylizatorni. Materiały wymagające sterylizacji trafiają również z wielu poradni POZ np. z poradni stomatologicznej. Dodatkowo usługi sterylizacji świadczone są komercyjnie, dla lekarskich gabinetów prywatnych, kosmetycznych czy salonów urody. Centralna Sterylizatornia jest miejscem o szczególnym znaczeniu dla szpitala, a obieg materiałów sterylnych to jedna z podstawowych procesów zapewniających jego prawidłowe funkcjonowanie. Skuteczny system sterylizacji to istotny element bezpieczeństwa medycznego i sanitarnego personelu oraz pacjentów.