Rejestracja telefoniczna

25 506 53 99

Rejestracja

Lokalizacja: 1 piętro

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 07:00 – 19:00

Do obsługi należy pobrać numerek z biletomatu na 1 piętrze przy windzie!

Do Poradni przyjmowani są pacjenci posiadający skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Zapisu do Poradni można dokonać osobiście, telefonicznie, bądź przez osobę trzecią.

Pacjent, który zgłasza się do rejestracji musi okazać dowód tożsamości np. dowód osobisty czy prawo jazdy.

Jeżeli pacjent pierwszy raz zgłasza się do danej poradni specjalistycznej, wymagane jest założenie historii choroby. Do tego należy zgłosić się do Rejestracji Centralnej na 1 piętrze osobiście ze skierowaniem. Pacjent wypełnia również stosowne dokumenty i oświadczenia.

W przypadku umówienia się przez telefon pierwszy raz na wizytę w danej poradni specjalistycznej, w dniu wizyty należy się zgłosić do Rejestracji Centralnej na 1 piętrze.

Pacjent zapisany na wizytę w danej poradni specjalistycznej, jeżeli wcześniej korzystał z usług tej poradni, w dniu wizyty udaje się prosto pod gabinet lekarski.

Skierowania do poradni specjalistycznych

Skierowania nie są wymagane:

 • w przypadku: kontynuacji leczenia w poradni specjalistycznej na tą samą jednostkę chorobową,
 • do ginekologa i położnika, dentysty oraz psychiatry

Skierowania nie muszą także przedstawiać następujące osoby korzystające z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:

 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • osoby represjonowane,
 • kombatanci,
 • niewidome cywilne ofiary działań wojennych,
 • chorzy na gruźlicę,
 • zakażeni wirusem HIV,
 • w zakresie badań dawców narządów,
 • uzależnieni od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego,
 • uprawnieni (żołnierze lub pracownicy) oraz weterani – w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Więcej o skierowaniach i świadczeniach na stronie NFZ.

W przypadku skierowania wydanego z prywatnego gabinetu, nie posiadającego umowy z NFZ nie przysługuje pacjentowi porada opłacana przez NFZ.

Poradnie specjalistyczne

W Przychodni Lekarskiej przy ul. Tadeusza Kościuszki 9 funkcjonuje Poradnia Specjalistyczna, która w swojej strukturze posiada 11 poradni:

Poradnia Chorób Płuc dla Dzieci

Lekarze przyjmujący: 

 • Frydrysiak Elżbieta

Gabinety:

 • 201, 2 piętro – lekarz pulmonolog
 • 206, 2 piętro – pracownia pulmonologiczna (spirometria i testy skórne)

Harmonogram przyjęć:

Wtorek, Środa 14:00 – 18:00
Poradnia Chorób Płuc dla Dorosłych

Lekarze przyjmujący: 

 • Pasik Piotr Paweł

Gabinety:

 • 201, 2 piętro – lekarz pulmonolog
 • 206, 2 piętro – pracownia pulmonologiczna (spirometria i testy skórne)

Harmonogram przyjęć:

Czwartek 09:00 – 15:00
Poradnia Dermatologiczna

Lekarze przyjmujący: 

 • Gontarek Mirosława
 • Kaczyńska-Kurczewska Halina

Gabinety:

 • 218, 2 piętro
 • 210, 2 piętro

Harmonogram przyjęć:

Dzień Lekarz Gabinet Godziny
Poniedziałek Gontarek Mirosława 218,
2 piętro
08:00 – 13:00
Wtorek Gontarek Mirosława 218,
2 piętro
08:00 – 12:00
  Kaczyńska-Kurczewska Halina 210,
2 piętro
13:00 – 20:00
Środa Kaczyńska-Kurczewska Halina 218,
2 piętro
08:00 – 15:00
  Gontarek Mirosława 218,
2 piętro
09:00 – 13:00
Czwartek Kaczyńska-Kurczewska Halina 210,
2 piętro
08:00 – 13:30
  Gontarek Mirosława 218,
2 piętro
14:00 – 18:00
Poradnia Diabetologiczna

Lekarze przyjmujący:

 • Jacak-Banachewicz Bożena
 • Marat Monika

Gabinety:

 • 307, 3 piętro – lekarz diabetolog
 • 311, 3 piętro – pielęgniarka diabetologiczna

Harmonogram przyjęć:

Dzień Lekarz Gabinet Godziny
Wtorek Marat Monika 307,
3 piętro
08:00 – 14:00
  Jacak-Banachewicz Bożena 307,
3 piętro
14:00 – 18:00
Środa Jacak-Banachewicz Bożena 307,
3 piętro
08:00 – 13:00
Czwartek Jacak-Banachewicz Bożena 307,
3 piętro
07:30 – 13:00
Poradnia Endokrynologiczna

Lekarze przyjmujący: 

 • Wikieł-Rutkowska Teresa
 • Mironiuk Zbigniew

Gabinety:

 • 303, 3 piętro
 • 219, 2 piętro

Harmonogram przyjęć:

Dzień Lekarz Gabinet Godziny
Poniedziałek Wikieł-Rutkowska Teresa 303,
3 piętro
07:30 – 11:10
11:25 – 15:05
Wtorek Wikieł-Rutkowska Teresa 303,
3 piętro
11:25 – 15:05
15:20 – 19:00
Czwartek Mironiuk Zbigniew 219,
2 piętro
08:00 – 12:30
Poradnia Kardiologiczna

Pacjenci z wynikami badań:

 • Holter
 • Echo serca
 • Próba wysiłkowa
 • Badania krwi

Nie wykonują badania EKG!

 Pacjenci pierwszorazowi do kardiologa mają obowiązek wykonać badanie EKG (skierowanie wystawia Kardiolog). 

Lekarze przyjmujący:

 • Górecki Leszek
 • Mechowska-Kleyff Barbara
 • Sulej-Leśniewska Jolanta Maria

Gabinety:

 • 203, 2 piętro
 • 220, 2 piętro

Harmonogram przyjęć:

Dzień Lekarz Gabinet Godziny
Poniedziałek Mechowska-Kleyff Barbara 203,
2 piętro
07:00 – 16:00
Wtorek Górecki Leszek 203,
2 piętro
11:30 – 13:10
13:25 – 19:05
Środa Mechowska-Kleyff Barbara 203,
2 piętro
12:00 – 19:00
Piątek Górecki Leszek 203,
2 piętro
07:30 – 11:10
11:25 – 15:05
Ostatni piątek miesiąca Sulej-Leśniewska Jolanta Maria 220,
2 piętro
08:00 – 14:30
Poradnia Neurologiczna

W Poradni oferujemy Państwu konsultacje neurologiczne dla dorosłych, diagnostykę neurofizjologiczną – EEG oraz badanie EMG (gabinet 219, 2 piętro).

Lekarze przyjmujący: 

 • Kowalczyk Paweł
 • Łęczycka Janina

Gabinety:

 • 218, 2 piętro
 • 219, 2 piętro

Harmonogram przyjęć:

Dzień Lekarz Gabinet Godziny
Poniedziałek Kowalczyk Paweł 218,
2 piętro
08:00 – 14:00
Wtorek Kowalczyk Paweł 218,
2 piętro
08:00 – 14:00
  Łęczycka Janina 219,
2 piętro
10:00 – 14:00
Środa Kowalczyk Paweł 218,
2 piętro
08:00 – 09:00
10:00 – 14:00
Czwartek Kowalczyk Paweł 218,
2 piętro
08:00 – 09:00
09:30 – 14:00
Piątek Kowalczyk Paweł 218,
2 piętro
08:00 – 09:00
09:30 – 14:00
Poradnia Okulistyczna

Od 2015 roku wymagane jest skierowanie od lekarza POZ.

Lekarze przyjmujący: 

 • Czopińska Izabela
 • Jochemczyk Maciej
 • Gwara Magdalena
 • Rosołek-Melcher Agnieszka

Gabinety:

 • 317, 3 piętro
 • 318, 3 piętro
 • 315, 3 piętro (Pracownia Pola Widzenia)

Harmonogram przyjęć:

Dzień Lekarz Gabinet Godziny
Poniedziałek Jochemczyk Maciej 318,
3 piętro
09:00 – 13:00
  Gwara Magdalena 317,
3 piętro
14:30 – 18:15
Wtorek Rosołek-Melcher Agnieszka 318,
3 piętro
08:00 – 11:00
  Gwara Magdalena 317,
3 piętro
12:00 – 14:00
Środa Gwara Magdalena 317,
3 piętro
08:00 – 13:00
  Czopińska Izabela 318,
3 piętro
09:00 – 12:00
Czwartek Rosołek-Melcher Agnieszka 317,
3 piętro
08:00 – 11:00
Piątek Czopińska Izabela 318,
3 piętro
09:00 – 12:00
Poradnia Otolaryngologiczna

W ramach Poradni działa Pracownia Badania Słuchu (gabinet 309, 3 piętro).

Lekarze przyjmujący: 

 • Ciastkowski Mariusz
 • Dr n. med. Bień Dominik

Gabinety:

 • 320, 3 piętro

Harmonogram przyjęć:

Dzień Lekarz Gabinet Godziny
Poniedziałek Ciastkowski Mariusz 320,
3 piętro
14:00 – 19:00
Środa Dr n. med. Bień Dominik 320,
3 piętro
12:30 – 19:00
Poradnia Położniczo-Ginekologiczna

25 506 53 59 (telefon poradni, rejestracja dla kobiet ciężarnych)

25 506 53 99 (rejestracja telefoniczna)

Skierowanie do ginekologa i położnika nie jest wymagane.

Godziny przyjęć pielęgniarek Poradni dla Kobiet:

Poniedziałek 09:30 – 17:05
Wtorek, Środa 07:00- 14:35
Czwartek 09:30 – 17:05
Piątek 07:00 – 14:35

Lekarze przyjmujący:

 • Kurc-Lorenz Hanna
 • Florea Marta

Gabinety:

 • 319, 3 piętro – lekarski
 • 322, 3 piętro – pielęgniarki, rejestracja kobiet ciężarnych

Harmonogram przyjęć:

Dzień Lekarz Gabinet Godziny
Poniedziałek Kurc-Lorenz Hanna 319,
3 piętro
13:00 – 16:00
Wtorek Kurc-Lorenz Hanna 319,
3 piętro
08:30 – 13:00
Środa Kurc-Lorenz Hanna 319,
3 piętro
08:30 – 13:00
Czwartek Florea Marta 319,
3 piętro
09:00 – 14:00
Piątek Kurc-Lorenz Hanna 319,
3 piętro
08:30 – 13:00

 Kobiety ciężarne powyżej 21 tygodnia ciąży objęte opieką poradni ginekologiczno-położniczej są proszone o zgłaszanie się do gabinetu 107 (Położne środowiskowe, 1 piętro) celem odbycia edukacji przedporodowej w godzinach 08:00 – 10:00 i 12:00 – 14:00 (czynne od poniedziałku do piątku). 

Poradnia Reumatologiczna

Lekarze przyjmujący: 

 • Wierzbicka-Buczek Janina
 • Kaczmarska-Pasik Barbara

Gabinety:

 • 301, 3 piętro
 • 302, 3 piętro

Harmonogram przyjęć:

Dzień Lekarz Gabinet Godziny
Poniedziałek Kaczmarska-Pasik Barbara 301,
3 piętro
07:00 – 11:00
11:20 – 14:00
  Wierzbicka-Buczek Janina 302,
3 piętro
15:30 – 18:50
Wtorek Wierzbicka-Buczek Janina 302,
3 piętro
09:00 – 12:40
  Kaczmarska-Pasik Barbara 301,
3 piętro
11:00 – 14:00
14:20 – 18:00
Środa Kaczmarska-Pasik Barbara 301,
3 piętro
08:00 – 13:00
  Wierzbicka-Buczek Janina 302,
3 piętro
09:00 – 12:40
Czwartek Kaczmarska-Pasik Barbara 301,
3 piętro
07:00 – 11:00
11:20 – 14:00
  Wierzbicka-Buczek Janina 302,
3 piętro
09:00 – 12:40
Piątek Wierzbicka-Buczek Janina 302,
3 piętro
09:00 – 12:40
Poradnia Zdrowia Psychicznego

25 506 53 57

Do Poradni Zdrowia Psychicznego nie jest wymagane skierowanie.

W ramach Poradni działają także Poradnia Psychologiczna, Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, Poradnia Leczenia Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych innych niż Alkohol.

Lekarze przyjmujący:

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego:
  • Głowacki Piotr
  • Rumińska Magdalena (psychoterapeuta)
  • Garbacki Jakub
  • Stegińska Agata
  • Trancbor Janina (psycholog)
 • Poradnia Leczenia Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych innych niż Alkohol:
  • Dryl Renata (psycholog)
  • Rumińska Magdalena (psychoterapeuta)
  • Garbacki Jakub
 • Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia:
  • Dryl Renata (psycholog)
  • Garbacki Jakub

Gabinety:

 • 417, 4 piętro – gabinet lekarski
 • 418, 4 piętro – gabinet lekarski
 • 419, 4 piętro – Rejestracja

 

Godziny podane w grafikach powyżej mogą ulec niespodziewanej zmianie. Prosimy zawsze upewniać się czy godziny przyjęć są aktualne.