You are currently viewing Dział Higieny i Transportu
Dział Higieny i Transportu

Dział Higieny i Transportu funkcjonuje jako osobna komórka organizacyjna szpitala. Kierownikiem działu jest Pani Maria Góral specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, nadzoruje i koordynuje prace podległego personelu, który podzielony jest na poszczególne grupy.
W strukturach działu pracują zespoły pracowników medycznych oraz pracowników niemedycznych. Pierwsza grupa to 17 opiekunek medycznych, do personelu niemedycznego zalicza się 7 sprzątaczek pracujących w POZ, 64 salowych, 7 pracowników gospodarczych oraz 2 sanitariuszy. Od września liczba sanitariuszy wzrośnie do 5, obecnie trwają jeszcze przyjęcia na to stanowisko.

Podstawowe zadania działu to m.in.: utrzymanie czystości i prawidłowego stanu sanitarnego w obiektach SPZOZ, zapewnienie transportu wewnętrznego, dystrybucja posiłków oraz wykonywanie czynności opiekuńczych przy pacjencie przez opiekunów medycznych, utrzymanie czystości w obiekcie, szybkie i sprawne usuwanie wszelkich zanieczyszczeń i substancji mogących sprzyjać rozwojowi i namnażaniu drobnoustrojów patogennych, przestrzeganiu procedur epidemiologicznych wyznaczonych dla każdej strefy czystości.

Zadanie te są podzielone na poszczególne grupy pracowników. Opiekunki medyczne posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienie do samodzielnego wykonywania czynności opiekuńczych, pielęgnacyjnych i higienicznych przy pacjencie. Panie pracują w systemie zmianowym dzień/noc 7 dni w tygodniu. Całą dobę w szpitalu pracują również salowe. Sanitariusze pracujący obecnie w systemie jednozmianowym zajmują się np. wewnętrznym transportem pacjentów na diagnostykę szpitalną czy transportem materiałów do badań diagnostycznych, do pomocy w tych obowiązkach przeznaczone są salowe oraz opiekunki medyczne. Pracownicy gospodarczy pracują codziennie w godzinach 6 – 18, poza czynnościami wykonywanymi na oddziałach zajmują się również pracą na terenie zewnętrznym szpitala.

Praca całego Działu Higieny i Transportu jest dla szpitala niezwykle istotna. Jej rola nabrała nowego wymiaru i szczególnego znaczenia w czasach epidemii.