You are currently viewing Dział Diagnostyki Obrazowej
Dr Małgorzata Wińska

Dział Diagnostyki Obrazowej w swoich strukturach posiada 4 pracownie diagnostyczne – pracownię rentgenowską ogólnodiagnostyczną, pracownię Tomografii Komputerowej, Ultrasonografii oraz Mammografii. Wszystkie, za wyjątkiem Pracowni Mammografii, pełnią dyżur całodobowo.

W Dziale Diagnostyki Obrazowej zatrudnionych jest 4 lekarzy specjalistów rentgenodiagnostyki oraz zespół techników RTG. Kierownikiem Działu Diagnostyki Obrazowej jest doktor Małgorzata Wińska – specjalista w dziedzinie rentgenodiagnostyki.

Diagnostyka obrazowa jest istotnym elementem składowym procesu terapeutycznego pacjenta. Rolą radiologa, przy ścisłej współpracy z lekarzem prowadzącym, jest szybkie i trafne określenie rodzaju schorzenia, z jakim zgłasza się pacjent. Ta szybkość i precyzja pozwala na wdrożenie natychmiastowego leczenia, a to bardzo często decyduje o życiu pacjenta i oznacza jego powrót do pełni zdrowia i normalnego funkcjonowania.

Różnorodność diagnozowanych przypadków sprawia, że radiologia jest dziedziną interdyscyplinarną. Od lekarza radiologa, w szczególności w pełnoprofilowych szpitalach powiatowych, wymaga się szerokiej wiedzy z różnych działów medycyny, w tym z chirurgii, urologii, neurologii, traumatologii, chorób wewnętrznych oraz pediatrii.

W pracowniach Działu Diagnostyki Obrazowej wykonywane są badania osobom dorosłym, dzieciom oraz noworodkom. Są to pacjenci oddziałów szpitalnych, a także osoby kierowane przez lekarzy z gabinetów POZ oraz gabinetów specjalistycznych. Obowiązkowe są zapisy telefoniczne lub osobiste, z wyjątkiem badań cito, które realizowane są na bieżąco. Pracownie oferują również możliwość wykonywania badań komercyjnych, na badania radiologiczne niezbędne jest skierowanie.

Zakres badań wykonywanych w pracowniach jest bardzo szeroki, są to: tomografia komputerowa w pełnym zakresie, za wyjątkiem TK serca, USG wszystkich narządów, mammografia, zdjęcia rentgenowskie w całym zakresie, także zdjęcia RTG w diagnostyce skolioz u dzieci.

Zakres rozpoznań stawianych w pracowniach obejmuje wszystkie działy medycyny, począwszy od ostrych schorzeń brzusznych, udarów mózgu, schorzeń urologicznych po rozległe urazy wielonarządowe. Do pracowni trafiają także pacjenci w stanie zagrożenia życia ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, często po wypadkach komunikacyjnych, wobec których szybka diagnostyka obrazowa jest niezwykle istotna.

W czasach epidemii COVID-19 ważnym badaniem w diagnostyce osób zakażonych oraz podejrzanych o zakażenie stała się tomografia klatki piersiowej, w ciągu ostatniego roku pracownia wykonywała do kilkudziesięciu tych badań na dobę.

Dzięki szerokim możliwościom diagnozowania pacjentów i stawianiu konkretnych rozpoznań wdrażane jest odpowiednie leczenie, w stosunku do dużej grupy pacjentów terapia odbywa się na miejscu w szpitalu, część pacjentów po postawieniu wstępnej diagnozy, zostaje bezpośrednio przekierowana do placówek wysokospecjalistycznych.

Poza badaniami wykonywanymi w pracowniach, zespół Zakładu Diagnostyki Obrazowej udziela świadczeń również w oddziałach szpitala wykonując badania przyłóżkowe z zakresu RTG oraz USG. Lekarze radiolodzy współpracują z chirurgami w zakresie wykonywania procedur leczniczych pod kontrolą USG.

Dział Diagnostyki Obrazowej jest w pełni ucyfrowiony, a wszystkie pracownie wyposażone w najnowszej generacji urządzenia diagnostyczne. Szpital dysponuje dwoma cyfrowymi aparatami rentgenowskimi ogólnodiagnostycznymi, 16-rzędowym tomografem komputerowym, nowoczesnym cyfrowym mammografem i nowoczesnymi aparatami ultrasonograficznymi.

Kluczem do szybkiego, precyzyjnego oraz trafnego diagnozowania pacjentów jest ścisła współpraca radiologa z lekarzem prowadzącym. Doktor Małgorzata Wińska bardzo ceni sobie fakt, że udało się ją wypracować ze specjalistami pracującymi w oddziałach szpitalnych, co znacznie podniosło jakość usług świadczonych przez Dział Diagnostyki Obrazowej.