W Poradni Neurologicznej pracuje 3 specjalistów z dziedziny neurologii doktor nauk medycznych Paweł Kowalczyk, lekarz neurolog Janina Łęczycka oraz doktor nauk medycznych Żanna Pastuszak. Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku i dedykowana osobom powyżej 18 roku życia. Do poradni zgłaszają się pacjenci posiadający skierowanie od lekarza rodzinnego lub innego specjalisty oraz po wcześniejszej rejestracji.

Stacjonarnie pacjentów przyjmują dr Paweł Kowalczyk oraz dr Janina Łęczycka, w dwóch gabinetach poradni znajdujących się w Przychodni Lekarskiej przy ul. Kościuszki. Do Poradni Neurologicznej kierowani są pacjenci z szerokim spektrum objawów, np. zaburzenia koncentracji, częste bóle głowy, migreny, zawroty głowy, omdlenia, zasłabnięcia, zaburzenia równowagi i koordynacji ruchowej. Schorzenia, które są leczone przez neurologów dotyczą obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego i są to np. padaczki, zwyrodnienia kręgosłupa, udary mózgu, choroba Alzheimera, stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, choroby zwyrodnieniowe mózgu. Reprezentatywną grupą pacjentów od roku stały się również osoby zgłaszające się do poradni z powikłaniami neurologicznymi po przebytym zakażeniu COVID-19, np. zaburzenia węchu, neuropatyczne bóle, zaburzenia funkcji poznawczych określane jako „mgła mózgowa”. Są to zwykle objawy przemijające po ok. pół roku od odbytego zakażenia i uzależnione od ciężkości przebiegu choroby.

Większą grupę pacjentów stanowią osoby starsze, dotknięte chorobami neurodegeneracyjnymi z racji wieku. Jednak zużycie biologiczne nie koreluje z wiekiem, więc pacjentami neurologicznymi są również osoby młode, często kobiety z problemami kręgosłupowymi. Dużym odsetkiem są także osoby po wypadkach i urazach, gdzie wiek nie jest wytyczną.

Wizyta u neurologa rozpoczyna się od szczegółowego wywiadu z pacjentem, lekarz wykonuje również badanie fizykalne, które polega m.in. na sprawdzeniu prawidłowości odruchów neurologicznych, zdolności wykonywania określonych ruchów czy badanie prostych zdolności umysłowych takich jak czytanie, liczenie czy pisanie. Neurolog może zlecić również dodatkowe badania wykonywane poza gabinetem, najczęstsze z nich to tomografia komputerowa, EEG czyli elektroencefalografia czy elektromiografia – EMG. Opisem tych badań zajmuje się dr Żanna Pastuszak. Pacjenci kierowani są również na rezonans magnetyczny.

Rolą neurologa jest zdiagnozowanie przyczyn występowania objawów, wykluczenie przyczyn neurologicznych, ale również szybkie skierowanie pacjenta do specjalisty z innej dziedziny, który rozpocznie odpowiednie leczenie, np. skierowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego, który z dużym prawdopodobieństwem może przynieść stałą poprawę czy wykrycie zmian nowotworowych. Do Poradni Neurologicznej trafiają również osoby z problemem z pogranicza psychiatrii, wówczas po wykluczeniu przyczyn neurologicznych pacjent zostaje skierowany do Poradni Zdrowia Psychicznego. Poza skierowaniami do innych specjalistów neurolog stosuje również leczenie farmakologiczne, gdzie korzysta z leków zapalno-przeciwbólowych czy witamin działających na układ nerwowy np. z grupy B. Zleca również zabiegi rehabilitacyjne.

W Poradni Neurologicznej odbywają się wizyty jednorazowe, ale jest również duża grupa pacjentów leczonych długofalowo np. chorzy na padaczkę. Leczenie takiego pacjenta jest monitorowane, zlecane są regularne wizyty kontrolne oraz badania, w celu prawidłowego i jak najefektywniejszego leczenia.

Doktor Paweł Kowalczyk udziela również konsultacji szpitalnych, pracując z pacjentami leżącymi na oddziałach np. chirurgicznym czy chorób wewnętrznych. Są to osoby z chorobami otępiennymi, podejrzeniem choroby Parkinsona czy po ostrych stanach urazowych. Niejednokrotnie pacjent po wypisaniu ze szpitala trafia pod stałą opiekę Poradni Neurologicznej. Natomiast dr Janina Łęczycka uczestniczy w kwalifikacji osób do pracy, u których wystąpiły wskazania do konsultacji neurologicznej, np. są po udarach czy innych neurologicznych schorzeniach.