You are currently viewing Nowe wyposażenie od WOŚP
  • Post category:aktualności

WOŚP

W ramach 31 Finału WOŚP ,,Chcemy wygrać z sepsą ! Gramy dla wszystkich małych i dużych!” Pracownia Mikrobiologii SPZOZ w Mińsku Mazowieckim otrzymała Komorę Laminarną II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego. Komora została zainstalowana zgodne z normą PN-EN 12469:2002.

Jest to pierwsza instalacja komory w naszym laboratorium. Urządzenie ma znaczący wpływ na wzrost bezpieczeństwa pracy dla operatora, próbki oraz środowiska.

Dziękujemy.