Zakończenie inwestycji „Modernizacja Szpitala Powiatowego etap V – Modernizacja pomieszczeń zespołu wejścia głównego na poziomie wysokiego parteru obejmująca gabinety lekarskie, gabinety diagnostyczno-zabiegowe, pomieszczenia sekcji statystyki i dokumentacji medycznej oraz pomieszczenia pomocnicze”. Było okazją do prezentacji jej efektów i zapoznania z funkcjonowaniem obszaru Centrum Diagnostyczno-Konsultacyjnego.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków budżetu Powiatu Mińskiego a wartość jego wynosiła 1 797 192,14 PLN.

W dniu dzisiejszym Dyrektor SPZOZ – Mariusz Martyniak przedstawił efekt prac zaproszonym gościom:

Wicewojewodzie Mazowieckiemu – Panu Sylwestrowi Dąbrowskiemu, Staroście Mińskiemu – Pan Antoniemu Tarczyńskiemu, Wicestaroście Mińskiemu – Panu Witoldowi Kikolskiemu, Dyrektorowi Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia – Panu Zbigniewowi Terka, Przewodniczącemu Rady Powiatu Mińskiego – Panu Mirosławowi Krusiewiczowi oraz Przewodniczącej Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Mińskiego Pani Alicji Cichoń wraz z Radnymi. Z efektami prac zapoznani zostali również Burmistrzowie i Wójtowie.

O organizacji pracy i przeznaczeniu obszaru Centrum opowiedzieli gościom: Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa – dr n. med. Piotr Gryglas, Zastępca Dyrektora ds. planowania i organizacji świadczeń medycznych – Agnieszka Cyran, Kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – lek. med. Katarzyna Wyszogrodzka-Jagiełło, Kierownik Działu Diagnostyki Obrazowej – lek. med Małgorzata Wińska.

W wyremontowanej przestrzeni do dyspozycji pacjentów zostaną oddane 3 gabinety lekarskie oraz 2 gabinety diagnostyczno – zabiegowe. W wejściu głównym do szpitala, po prawej stronie, znajduje się Rejestracja medyczna / Punkt przyjęć planowych do szpitala. W tym miejscu Pacjent będzie mógł zarejestrować się do poradni specjalistycznych oraz na badania obrazowe RTG, TK, USG, endoskopię oraz badania laboratoryjne. Tutaj też otrzyma informację na temat usług świadczonych przez SPZOZ oraz informacje dotyczące funkcjonowania placówki.

W nowej lokalizacji mieści się punkt poboru krwi dla dzieci i dorosłych, który funkcjonuje również w weekendy. Po lewej stronie korytarza odnajdziemy gabinet psychologów Zespołu interwencyjno – terapeutycznego, gabinet Pielęgniarki epidemiologicznej oraz Kierownika Działu higieny i transportu. Następnie, idąc w głąb korytarza znajduje się Pracownia mammografii, Pracownia USG oraz Pracownia RTG. Po prawej stronie za rejestracją usytuowano Sekretariat medyczny szpitala. Dalej mamy przestrzeń konsultacyjno – zabiegową: 3 gabinety lekarskie i 2 gabinety diagnostyczno – zabiegowe, gdzie będą świadczone usługi medyczne w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, Poradnia chirurgii urazowo – ortopedycznej dla dzieci i dorosłych oraz gabinety konsultacyjne dla Pacjentów ze skierowaniami do szpitala. Do dyspozycji Pacjentów zostanie oddana również poczekalnia.

Główną ideą powstania Centrum diagnostyczno – konsultacyjnego było usprawnienie zarządzania ruchem Pacjentów zgłaszających się do szpitala. Zlokalizowanie na jednym poziomie badań diagnostycznych oraz gabinetów konsultacyjnych ułatwi logistykę procesów diagnostycznych i leczniczych Pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Uruchomienie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej obok SOR pozwoli na sprawniejsze kierowanie ich do odpowiednich specjalistów z uwzględnieniem trybów przyjęć oraz rodzaju i ciężkości dolegliwości.

SOR i NiŚOZ zgodnie z nowymi wymogami Ministerstwa Zdrowia zostały zintegrowane.