Od 1 lutego br. uruchomiona została pomoc psychologiczna dla pacjentów hospitalizowanych w naszym Szpitalu oraz ich rodzin. Psychologowie będą również udzielać wsparcia personelowi, który w czasie pandemii COVID-19 na co dzień boryka się z ogromnym stresem.
 
Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie ze stresem, a dzięki temu zapobiegania przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.
 
Zespół tworzą psycholożki:
  • mgr Izabela Słoniewska – koordynatorka zespołu,
  • mgr Aleksandra Kosterkiewicz,
  • mgr Katarzyna Wilk.
Zespół będzie udzielał wsparcia w zakresie:
  • pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysowej, udzielanej w oddziałach szpitalnych pacjentowi hospitalizowanemu i jego rodzinie,
  • zapewnienia pomocy i wsparcia personelowi szpitala wg potrzeb w formie spotkań zespołowych (spotkania grupowe) lub spotkań indywidualnych,
  • zapewnienia konsultacji indywidualnych dla personelu szpitala,
  • krótkoterminowej psychoterapii psychodynamicznej.