Zakończono kapitalny remont na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym. Prace remontowe obejmowały pomieszczenia odcinka ginekologicznego na poziomie pierwszego piętra.
W uroczystości przekazania oddziału do użytku uczestniczyli:

  • Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski,
  • Przewodniczący Rady Powiatu Mińskiego Mirosław Krusiewicz,
  • Starosta Miński Jan Antoni Tarczyński,
  • Wicestarosta Miński Witold Kikolski,
  • Przewodnicząca komisji zdrowia i spraw społecznych Rady Powiatu Mińskiego Alicja Cichoń
  • oraz Dyrekcja SPZOZ w Mińsku Mazowieckim i personel oddziałów ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego.

Wyremontowano sale chorych, gabinet diagnostyczno-zabiegowy, pomieszczenia pomocnicze. Nowe sale są nie więcej niż 2-3 osobowe, a węzeł sanitarny przypada maksimum na dwie sale. Poza wyremontowanymi pomieszczeniami pojawiło się również nowe wyposażenie w postaci łóżek i szafek przyłóżkowych. Wymienione zostały także urządzenia i instalacje wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania i elektryki. Zadanie zrealizowane jest z dotacji budżetu Powiatu Mińskiego pod nazwą „Modernizacja Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim – IV etap”. Umowa obejmowała prace remontowo-budowlane pomieszczeń wraz z podstawowym wyposażeniem. Prace budowlane trwały przez okres około 4 miesięcy. Koszt inwestycji opiewa na kwotę 1 610 190,17 złotych.

Jak zaznaczył Ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, odcinek ten czekał na modernizację od lat 70 – tych, więc jego remont był priorytetem. Dzięki przeprowadzonej inwestycji pacjentki odcinka ginekologicznego otrzymają specjalistyczną opiekę na oddziale w komfortowych i bezpiecznych warunkach.