W ramach projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, realizowanego przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zakupiono do Szpitala Powiatowego SPZOZ w Mińsku Mazowieckim nowy sprzęt mający istotne znaczenie dla procesu leczenia i diagnostyki.

  1. Aparat RTG stacjonarny wraz z adaptacja pomieszczeń. Wartość 1 319 990,00 zł.
  2. Aparat USG, w tym USG wielofunkcyjne z głowicą umożliwiającą diagnostyką klatki piersiowej płuc. Wartość 315 000 zł.
  3. Automatyczne urządzenia do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji. Wartość 53 078,76 zł.
  4. Centrala do monitorowania. Wartość 13 095,00 zł.
  5. Defibrylator z wyposażeniem. Wartość 75 376,62 zł
  6. Kardiomonitory – szt. 6. Wartość 41 778,00 zł.