Schody na parter Schody na parter Pokój lekarski Oddziału Wewnętrznego A Pracownia Prób Wysiłkowych Pielęgniarka Oddziałowa Sekretariat Oddziału Wewnętrznego Ordynator Oddziału Wewnętrznego Dyżurka pielęgniarek Oddziału Wewnętrznego B Toalety Winda
Dyżurka pielęgniarek Oddziału Wewnętrznego B
Ordynator Oddziału Wewnętrznego
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Wewnętrznego
Pokój lekarski Oddziału Wewnętrznego B
Sekretariat Oddziału Wewnętrznego