Anna Mirosz
mgr Anna Mirosz
Pielęgniarka opatrunkowa
Przewodnicząca Zespołu ds. profilaktyki i leczenia ran przewlekłych
Członek Zarządu Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran

Drodzy Państwo,

Każdy z nas chciałby zachować sprawność ruchową jak najdłużej. Jednak faktem jest, że dużo ludzi w starszym wieku ma problemy ze sprawnością ruchową. Przyczyny tego stanu są różne. Często słyszymy… zwyrodnienie stawu barkowego, biodrowego, kolanowego… zadajemy sobie pytanie co to jest to zwyrodnienie?

Z tym pytaniem zwróciłam się do specjalisty Ortopedy, pana doktora Witolda Syski, który pracuje w naszym SPZOZ.

Panie doktorze, widzę jak dużo starszych ludzi zgłasza się do pana z problemem bólu w stawach. 

Proszę powiedzieć czym jest zwyrodnienie stawów ?

– Choroba zwyrodnieniowa stawów jest chorobą wynikającą z zaburzeń biologicznych lub mechanicznych, które zaburzają procesy odżywiania chrząstki stawowej – co doprowadza do jej niszczenia, wytwarzania się wyrośli kostnych, procesów zapalnych w obrębie błony maziowej i tkanek okołostawowych.

Czy dużo ludzi cierpi z powodu zwyrodnień w stawach w Polsce ?

– W Polsce na chorobę zwyrodnieniową stawów cierpi około 2 miliony osób i jest to najczęstsza przyczyna orzekania o inwalidztwie.

Panie doktorze jakie są przyczyny powstania zwyrodnień stawów ?

– Postępujące wydłużenie czasu życia i związany z tym naturalny proces starzenia się tkanek, braku ruchu i niewydolny lub nierównomiernie obciążany układ mięśniowy, nieprawidłowy sposób odżywiania i zła jakość środków spożywczych, nadwaga, przewlekły stres, nadmierna ruchomość stawów, a także stosowanie używek (alkohol, papierosy), leki, wady wrodzone, wady postawy, zaburzenia hormonalne i inne bardzo różne choroby mogą być przyczyną w/w schorzenia.

Istota choroby polega na stopniowym, wieloetapowym zużywaniu i zdzieraniu elementów stawowych wskutek nadmiernego i przyspieszonego oddziaływania na nie przeciążeń przewyższających ich wytrzymałość, w warunkach obniżonych zdolności adaptacyjnych.

O ile profilaktyka i wykrywanie wad wrodzonych, zaburzeń biomechanicznych w okresie dziecięcym oraz odpowiednie leczenie urazów i chorób narządów ruchu jest w gestii pracowników Ochrony Zdrowia to wszelkie inne przyczyny występowania zmian zwyrodnieniowych związane z ogólnie rzecz ujmując czynnikami cywilizacyjnymi w bardzo dużej mierze zależą od nas samych.

Panie doktorze, podsumowując, w profilaktyce chorób zwyrodnieniowych najważniejsze jest przede wszystkim:

  • prawidłowa masa ciała i prawidłowe żywienie;
  • umiarkowana aktywność fizyczna (dostosowana do wieku i możliwości);
  • brak nadmiernego obciążania stawów;
  • unikanie niepotrzebnego dźwigania ciężarów;
  • usuwanie z organizmu przewlekłych ognisk zakażenia;
  • wykonywanie zalecanych przez specjalistę ćwiczeń rehabilitacyjnych.

– Tak, dokładnie. W dużej mierze to od stanu stawów, kości i mięśni zależy, czy będziemy czterdziestoletnimi staruszkami, czy siedemdziesięcioletnimi młodzieńcami. Proces starzenia może przebiegać na tyle wolno, że nie odbierze nam długo sprawności fizycznej. Spowalnia go przede wszystkim aktywność fizyczna.

Aby zapisać się na wizytę do lekarza Ortopedy (ze skierowaniem od lekarza POZ lub innego specjalisty) proszę dzwonić pod numer telefonu 25 506 53 99.