Anna Mirosz
mgr Anna Mirosz
Pielęgniarka opatrunkowa
Przewodnicząca Zespołu ds. profilaktyki i leczenia ran przewlekłych
Członek Zarządu Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran

Drodzy Państwo

Jeśli opiekujecie się w domu, leżącym członkiem rodziny to możecie ubiegać się o pomoc w opiece nad takim chorym. Należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej ( do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – MOPS, czy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – GOPS) w rejonie zamieszkania osoby potrzebującej pomocy opiekunki/opiekuna. Na terenie Mińska Mazowieckiego MOPS mieści się przy ul. Kościuszki 25, nr tel. 25 758 22 24, a GOPS przy ul. Chełmońskiego 14 numer tel. 25 758 19 32. Numery telefonów ze strony internetowej MOPS i GOPS.

Czas pracy opiekunki/opiekuna uzależniony jest od potrzeb. Opłata za tego rodzaju usługę jest zależna od dochodów rodziny i uzależniona od czasu pracy przy pacjencie. Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo od pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej MOPS lub GOPS .

Rodzina osoby o ograniczonej samodzielności, zagrożonej powstaniem odleżyn oraz osoby u której wystąpiły już odleżyny może uzyskać od lekarza POZ skierowanie do pielęgniarki domowej opieki długoterminowej. Usługi pielęgniarki opieki długoterminowej są refundowane przez NFZ i ani pacjent, ani jego rodzina nie ponosi kosztów za pracę pielęgniarki.

Jeśli nie jesteście Państwo w stanie zaopiekować się osobą wymagającą stałej opieki można starać się o umieszczenie takiej osoby w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym. Wnioski wypełnia lekarz POZ.

Ze względu na duże ryzyko powstania odleżyn u osoby leżącej z ograniczoną zdolnością do samodzielnego poruszania się konieczne jest zabezpieczenie takiej osoby w materac przeciwodleżynowy i poduszkę z funkcją przeciwodleżynową. I materac i poduszka przeciwodleżynowa są refundowane przez NFZ. Lekarzem, który może wystawić wniosek na powyższe produkty (po zapoznaniu się z pełną dokumentacją przebiegu choroby i leczenia danej osoby) jest lekarz POZ Lub pielęgniarka środowiskowa (posiadająca kwalifikacje). Refundacja przysługuje raz na trzy lata. W przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz utracie przydatności sprzętu np. ze względu na pogorszenie się stanu zdrowia chorego można starać się o przyspieszenie zakupu nowego sprzętu.

Rodzina osoby o ograniczonej samodzielności z powodu choroby przewlekłej może ubiegać się dla takiej osoby o orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wniosek do Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie lub Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR). Na terenie Mińska Mazowieckiego PCPR mieści się przy ulicy Konstytucji 3 Maja 16 . Podaję numer telefonu ze strony internetowej 25 756 40 26.

Osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych (PFRON ) na łóżka ortopedyczne, fotele pionizujące , podnośniki, rowerki dla osób niepełnosprawnych i wiele innych sprzętów.

W celu ułatwienia pacjentom zrealizowania wniosku na wyroby medyczne od 1 stycznia 2020 roku działa internetowy system e-potwierdzenia zlecenia. Nie ma konieczności potwierdzenia zlecenia w Oddziale Wojewódzkim NFZ. Pacjent otrzymuje numer zlecenia i to wystarczy by iść do sklepu medycznego lub Apteki. Należy również znać numer PESEL pacjenta.

Produkty pomocnicze takie jak pieluchomajtki, sprzęt stomijny, cewniki, worki również podlegają refundacji. Lekarz POZ wystawia zlecenie na comiesięczne zaopatrzenie, obejmujące maksymalnie

 12 miesięcy. Można je realizować według swojego uznania i potrzeb na dany miesiąc lub w przód. Nie ma możliwości realizacji zlecenia za minione miesiące.

Co należy wziąć pod uwagę wybierając materac przeciwodleżynowy?

Materac przeciwodleżynowy należy dobierać do wagi osoby leżącej, ryzyka powstania odleżyn, istniejących odleżyn. Podstawowym zabezpieczeniem są materace bąbelkowe, natomiast u pacjentów z nadwagą lub dużym ryzykiem odleżyn zalecane są materace rurowe. Ceny materacy po refundacji NFZ zaczynają się od 120 zł.

Rodzaje materacy bąbelkowych:

  •  niebieskie – przeznaczone do opieki długoterminowej trwającej ponad 3 miesiące, dla tych chorych, którzy większość dnia spędzają w łóżku, oraz osób leżących;
  •  beżowe – przeznaczone dla chorych w opiece krótkoterminowej, trwającej nie dłużej niż 3 miesiące i tych , którzy prowadzą fotelowy tryb życia.

Różne wersje materaców umożliwiają dostosowanie ich do wagi chorego.

Materace rurowe:

  • dwukomorowe materace rurowe zbudowane są z kilkunastu poprzecznych komór zajmujących szerokość łóżka.

Ich zastosowanie jest rekomendowane u chorych długotrwale unieruchomionych oraz z nadwagą.

  • materace niskie – dla chorych o wadze <110 kg oraz z odleżynami 2 stopnia czyli płytkie owrzodzenie z różowoczerwonym dnem lub pęcherze z płynem surowiczym lub surowiczo-krwistym.
  • materace podwyższone – przeznaczone dla chorych o wadze <130 kg i z odleżynami 3 stopnia gdzie doszło do odsłonięcia podskórnej tkanki tłuszczowej, rana może być głęboka, a jej głębokość zależy od jej umiejscowienia (im grubsza tkanka tłuszczowa, tym głębsza rana).
  • materace wysokie – stworzone z myślą o chorych o wadze <160 kg i z odleżynami 4 stopnia czyli rana jest tak zaawansowana, że odsłania kości, mięśnie lub ścięgna, które są także wyczuwalne w trakcie dotyku. Może wystąpić oddzielająca się tkanka martwicza lub strup.

Działanie takich materacy polega na rozłożeniu nacisku na całą powierzchnię ciała chorego, czyli zmiany miejsca podparcia ciała chorego co kilka do kilkunastu minut.

Dla chorych bariatrycznych o wadze >160kg są przeznaczone specjalne materace trzykomorowe.

Dla pacjentów, którzy większą część dnia spędzają na wózku inwalidzkim refundowane są pneumatyczne poduszki przeciwodleżynowe. Ceny poduszek zaczynają się od 500 zł, a NFZ refunduje do 350 zł. Poduszki przystosowane do całodziennego użytku są znacznie droższe i koszt ich może wynieść nawet powyżej 1000 zł. Należy pamiętać, że materac i poduszka przeciwodleżynowa musi być odpowiednio miękka i musi umożliwiać balansowanie chorego przy zmianie pozycji lub samodzielnym poruszaniu się w łóżku lub na wózku.

Oprócz materacy i poduszek w sklepach medycznych można zaopatrzyć się w produkty do odciążenia miejscowego takie jak krążki , wałki, kliny, poduszki przeznaczone do odciążenia pięt czy łokci, ale również muszą być odpowiednio miękkie, aby nie wywoływały ucisku punktowego na tkanki. Produkty te posiadają różną wielkość i kształt by móc indywidualnie dopasować je do potrzeb.

Więcej informacji na temat wymogów, jakie należy spełnić oraz kwot pieniędzy, jakie można otrzymać znajdziecie Państwo na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pacjent lub jego rodzina ma prawo dokonać wyboru najbardziej odpowiedniego i dopasowanego do siebie produktu. Wartość refundacji jest stała i w zależności od kodu NFZ na wybrany produkt wynosi 70% lub 100% limitu określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Drodzy Państwo, aby uzyskać informacje na temat tego czy przysługuje refundacja czy dofinansowanie na potrzebny sprzęt lub produkty należy skontaktować się z NFZ, PFRON, PCPR.

Na terenie Mińska Mazowieckiego jest kilka sklepów medycznych w których pracuje profesjonalny personel, który udzieli Państwu pomocy przy doborze odpowiedniego sprzętu dla osoby leżącej.

Pamiętajcie Państwo, że posiadanie specjalistycznego materaca przeciwodleżynowego nie zwalnia Was od zmiany pozycji ułożeniowej osoby leżącej. Proszę pamiętać również o odpowiednim odżywianiu osoby leżącej.

Szczegółowe opisy opieki nad chorym w domu i zastosowanie wyrobów medycznych i środków pomocniczych możecie przeczytać Państwo w ebooku wydanym w 2020 roku przez Wydawnictwo Evereth, który należy zakupić.

Tytuł:

OPIEKUN. Kompendium dla opiekunów osób przewlekle chorych.

Autorką broszury jest pielęgniarka, mgr Elżbieta Szkiler, która od wielu lat zajmuje się pacjentami z trudno gojącymi się ranami. Jest to osoba posiadająca ogromną wiedzę i umiejętności.