W trosce o zdrowie dzieci, Oddział Neonatologiczny naszego Szpitala włącza się w pilotażowe badania przesiewowe noworodków w kierunku oceny ryzyka cukrzycy typu 1. Badanie będzie wykonywane z resztki krwi pobranej na bibułę do badań przesiewowych noworodków.

Realizatorem zadania badawczego GPPAD-02 jest Instytut Matki i Dziecka w programie SINT1A pn. „Badania przesiewowe noworodków w kierunku oceny ryzyka cukrzycy typu 1”. Dzieci z podwyższonym ryzykiem zachorowania na cukrzycę typu pierwszego, na podstawie testu genetycznego, będą kierowane do Pani Profesor Agnieszki Szypowskiej z Kliniki Diabetologii Dziecięcej i Pediatrii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM, gdzie otrzymają szczegółowe informacje.

Warunkiem przystąpienia do programu jest pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów.