W ramach wzajemnej współpracy pomiędzy Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Mińsku Mazowieckim a SPZOZ w Mińsku Mazowieckim 26 stycznia pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w Mińsku Mazowieckim w Przychodni Lekarskiej przy ul.Kościuszki 9 zorganizowali stoisko edukacyjne w ramach Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy.