Do Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim w dniu dzisiejszym ok. godz. 10:25 trafiło 7 poszkodowanych osób w wieku od 29 do 59 lat z wypadku autokarem pod miejscowością Bojmie (Piotrowina).

Poszkodowani dowiezieni zostali do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Mińsku Mazowieckim przez karetki Zespołu Ratownictwa Medycznego oraz Straż Pożarną.

Pacjenci są w stanie stabilnym z obrażeniami powierzchownymi, potłuczeniami i drobnymi zranieniami. Wszyscy w trakcie diagnostyki.

Tel kontaktowy dla rodzin osób poszkodowanych 25 506 52 00 lub 25 506 52 01.

Mariusz Martyniak
Dyrektor SPZOZ w Mińsku Mazowieckim