You are currently viewing Odpowiedzi odnośnie remontów

Szanowne Panie, drogie przyszłe Mamy, co raz częściej zadajecie pytanie – co z remontem odcinka położniczego Oddziału Ginekologiczno-położniczego oraz Oddziału Neonatologicznego, bo przecież miał się rozpocząć na wiosnę.

Nie wypada takiego pytania pozostawić bez odpowiedzi, więc odpowiadam.

W postępowaniu przetargowym wszystkie oferty przewyższały wartość posiadanych środków. W związku z tym Powiat Miński złożył wniosek o dofinansowanie inwestycji do samorządu Województwa Mazowieckiego. W odpowiedzi na wniosek Powiat Miński otrzymał dotację na dofinansowanie tego zadania w wysokości 4 000 000 zł, do tego dochodzi wkład własny Powiatu w wysokości 40% wartości inwestycji. Środki te pozwalają na wykonanie remontu odcinka położniczego Oddziału Ginekologiczno-położniczego oraz Oddziału Neonatologicznego.

Procedury formalne związane z finansowaniem trwały na tyle długo że rozpoczęcie remontu w końcówce bieżącego roku okazało się trudne do zrealizowania w związku z powyższym remont powinien rozpocząć się na początku 2024 roku i zakończyć w tym roku.

Mam nadzieję, że odpowiedź jest wystarczająca. Niestety nie zawsze udaje nam się zrealizować inwestycje w takich terminach w jakich zostały one pierwotnie zaplanowane. Jestem przekonany, że w nadchodzącym roku nareszcie uda nam się definitywnie zakończyć inwestycje w tym obszarze. 🙂

Mariusz Martyniak
Dyrektor SPZOZ w Mińsku Mazowieckim