• Post category:praktyki

SPZOZ w Mińsku Mazowieckim w porozumieniu z Zespołem Medyczno Społecznych Szkół Policealnych w Mińsku Mazowieckim i Policealną Szkołą Medyczną dla Młodzieży przy Collegium Masoviense w Mińsku Mazowieckim zorganizował praktyczne nauki zawodu w zakresie kształcenia zawodu opiekuna medycznego. Zajęcia wraz z pogłębianiem wiedzy odbywać się będzie w warunkach pracy opiekuna medycznego.