W 2022 roku obchody Światowego Dnia Fizjoterapii przypadły na 8 września (czwartek).

Światowy Dzień Fizjoterapii (ang. World Physical Therapy Day) został ustanowiony w 1996 roku przez Światową Konfederację Fizjoterapii (WCPT)

Wyrażam szacunek i podziękowanie dla osób gotowych nieustannie pomagać i ofiarować siebie w służbie ludziom chorym
i cierpiącym.

Życzę wytrwałości i tego, aby każdy dzień poświęcony drugiemu człowiekowi dawał wiele radości i satysfakcji.

Mariusz Martyniak
Dyrektor SPZOZ w Mińsku Mazowieckim