You are currently viewing Zasłużony dla Gminy Mińsk Mazowiecki

Szanowni Państwo, z satysfakcją i dumą informujemy, że pracownik SPZOZ w Mińsku Mazowieckim Pani mgr Patrycja Bogusz – Koordynator rejestracji medycznej, otrzymała w dniu 23 czerwca z rąk Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki – Pana Antoniego Janusza Piechowskiego na XLI Sesji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki tytuł „Zasłużony dla Gminy Mińsk Mazowiecki” za osobiste zaangażowanie w pomoc osobom przybyłym z Ukrainy, które znalazły schronienie na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki. Jednocześnie Przewodniczący Rady Gminy – Pan Przemysław Wojda podziękował Pani Patrycji Bogusz za zaangażowanie w realizację akcji pomocowej na rzecz uchodźców wojennych.

Wyrazy uznania przekazane Pani Patrycji Bogusz traktujemy jako symboliczny wyraz uznania dla pozostałych pracowników Przychodni Lekarskiej oraz Szpitala Powiatowego, którzy osobiście zaangażowali się w udzielanie pomocy i wsparcia.