Dotacje unijne - nagłówek

Tytuł projektu:

Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)”

Cel projektu:

Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa poprzez usprawnienie organizacji pracy szpitalnych oddziałów ratunkowych.


18.03.2021 r.

Informujemy, że Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim przystąpił do projektu:

Tryb Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zgodnie z założeniami projektu w szpitalnym oddziale ratunkowym ma być prowadzona segregacja medyczna, która będzie się odbywała za pomocą systemu zarządzającego trybem obsługi pacjenta. System umożliwi łatwy dostęp do informacji o przewidywanym czasie oczekiwania jak również usprawni pracę SOR w celu zwiększenia efektywności udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Mamy nadzieję, że wprowadzenie jednolitych zasad obsługi Pacjentów w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym zwiększy bezpieczeństwo Pacjentów i poprawi komfort pracy personelu medycznego.


25.06.2019 r.

W dniu dzisiejszym w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie odbyło się uroczyste zawarcie umów partnerskich z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym w sprawie dofinansowania projektu Trybu obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR).

Ministerstwo Zdrowia wprowadziło do szpitali system TOPSOR finansowane ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz budżetu państwa. Reorganizacja pracy SOR należy do kluczowej zmiany. Nowe rozwiązania stosowane w SOR mają poprawić bezpieczeństwo pacjentów i komfort pracy lekarzy, pielęgniarek i ratowników, czego efektem ma być skrócony czas oczekiwania pacjentów.  Korzystanie z systemu TOPSOR pozwoli na bieżące informowanie pacjentów o przewidywanym czasie oczekiwania na udzielenie im pomocy medycznej przez lekarza SOR. Obowiązkowy triaż, czyli dzielenie pacjentów na tych bardzo chorych, chorych, lżej chorych i całkiem lekko chorych pozwoli na monitorowanie i porządek przyjęć pacjentów.

Zgodnie z systemem  triażu w szpitalnym oddziale ratunkowym będzie odbywała się segregacja medyczna pacjentów. Pacjent, po zarejestrowaniu się po wstępnej ocenie dokonanej przez doświadczonego ratownika medycznego, pielęgniarkę lub lekarza zostanie w zależności od stanu zdrowia zakwalifikowany do jednej z kategorii otrzymując bilet z odpowiednim kolorem:

OZNACZENIA KATEGORII KLASYFIKACJI PACJENTÓW

CZERWONYKONIECZNA NATYCHMIASTOWA POMOC
POMARAŃCZOWYKONIECZNA POMOC Z MOŻLIWYM KRÓTKIM CZASEM OCZEKIWANIA DO 10 MIN
ŻÓŁTYCZAS OCZEKIWANIA NA POMOC DO 60 MINUT
ZIELONYCZAS OCZEKIWANIA NA POMOC MOŻE WYNIEŚĆ DO 4 GODZIN
NIEBIESKICZAS OCZEKIWANIA NA POMOC DO 6 GODZIN

W przypadku przywiezienia pacjenta do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego, triażysta dokona wstępnej diagnozy chorego jeszcze przed rejestracją. W przyszłości w SOR pojawią się również biletomaty przy użyciu, których  pacjent zgłaszający się do placówki osobiście, najpierw pobierze numerek i poczeka, aż ten wyświetli się na tablicy zbiorczej z wezwaniem do rejestracji. Dopiero wówczas zajmie się nim triażysta, który dokona segregacji i przydzieli mu właściwy kolor, który zdecyduje o czasie oczekiwania. Orientacyjne dane o czasie oczekiwania pacjentów będą wyświetlały się na tablicy informacyjnej i wskazywały o kolejności wizyty.


01.07.2021 r.

TOPSOR – nowe rozwiązania w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowym od 1 lipca 2021 roku

Od 1 lipca, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Szpitalu Powiatowym w Mińsku Mazowieckim obowiązuje nowy system obsługi pacjentów.

To efekt nowego rozporządzenia ministra zdrowia dotyczącego przyjmowania pacjentów na szpitalnych oddziałach ratunkowych. W szpitalnej poczekalni pojawił się już specjalny biletomat, oznakowano też sale do przyjęć pacjentów.

– Wszyscy trafiający na SOR zostaną objęci jednolitym systemem triażu tj. ustalenia stopnia pilności oczekiwania pacjenta na badanie lekarskie

System TOPSOR będzie mierzył czas dla każdego pacjenta oddzielnie, prognozował czas oczekiwania, analizował parametry medyczne i przydzielał do odpowiednich kategorii.

OZNACZENIA KATEGORII KLASYFIKACJI PACJENTÓW

CZERWONYKONIECZNA NATYCHMIASTOWA POMOC
POMARAŃCZOWYKONIECZNA POMOC Z MOŻLIWYM KRÓTKIM CZASEM OCZEKIWANIA DO 10 MIN
ŻÓŁTYCZAS OCZEKIWANIA NA POMOC DO 60 MINUT
ZIELONYCZAS OCZEKIWANIA NA POMOC MOŻE WYNIEŚĆ DO 4 GODZIN
NIEBIESKICZAS OCZEKIWANIA NA POMOC DO 6 GODZIN

Personel medyczny przeprowadzi wstępne badanie (triaż), w wyniku którego pacjent zakwalifikowany zostanie do jednej z pięciu kategorii oznaczonych kolorem. Poszczególne kolory oznaczać będą stopień pilności oczekiwania na wizytę lekarską. Każdy przypisany kolor determinuje również maksymalny czas przyjęcia pacjenta.

Panel do drukowania biletów TOPSOR i pokoje przyjęć pacjentów.    

Bilety drukują tylko pacjenci, którzy nie posiadają skierowania od lekarza.

Pacjenci z biletem z TOPSOR-u będą przyjmowani w gabinecie nr 7.