Aktualności

Zawarto umowę na świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości

W następstwie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO W OBIEKTACH SPZOZ W MIŃSKU MAZOWIECKIM 2” w dniu 01 października 2013 roku została zawarta umowa o świadczenie kompleksowej usługi utrzymania czystości i transportu wewnętrznego w obiektach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z Konsorcjum firm S.I. Naprzód,  IZAN + sp. z o.o. oraz Naprzód sp.z o.o..

Czytaj więcej...

Modernizacja poradni dzieci zdrowych w Przychodni Lekarskiej

Zgodnie z zapowiedziami, w dniu 26 września br. została zawarta umowa na wykonania zadania publicznego "Modernizacja przychodni SPZOZ przy ul. Kościuszki". Umowę podpisali Dyrektor SPZOZ Pan Mieczysław Romejko oraz reprezentujący wykonawcę  SGW BUDOWNICTWO Waldemar Stelmach Spółkę Komandytową z siedzibą w Radomiu Pan inż. Grzegorz Lipka - Komandytariusz. W zawarciu umowy uczestniczyły Pani Kierownik Przychodni Lekarskiej lek. Janina Buczek oraz Pielęgniarka Przełożona Stanisława Dzięcioł.

Czytaj więcej...

TEST RYNKU - restrukturyzacja SPZOZ w Mińsku Mazowieckim

1Konsultacje rynkowe z sektorem prywatnym, Instytut PPP, na zlecenie Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim, prowadzi konsultacje rynkowe dotyczące realizacji inwestycji w ramach Przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa, modernizacja i restrukturyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim”.

Czytaj więcej...

„Rozbudowa, modernizacja i restrukturyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”

Powiat Miński przygotowuje się do realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie, modernizacji oraz restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim. W ramach projektu pn.: „Rozbudowa, modernizacja i restrukturyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim w formule partnerstwa publiczno-prywatnego” budynek główny Szpitala oraz Przychodnia Lekarska przy ul. Kościuszki zostaną gruntownie zmodernizowane i doposażone co przyczyni się w znacznym stopniu do podniesienia poziomu usług medycznych na terenie powiatu mińskiego.

Czytaj więcej...

Poświęcenie budowy

18 lipca 2013 roku w Szpitalu Powiatowym w Mińsku Mazowieckim, na terenie budowy nowego pawilonu  odbyło się tradycyjne poświęcenie budowy. Uroczystego poświęcenia dokonał Kapelan szpitala Ks. Tadeusz Zieliński.
W ceremonii uczestniczyli Starosta Miński Jan Antoni Tarczyński, Wicestarosta Krzysztof Płochocki, Skarbnik Powiatu Teresa Bąk oraz członek Zarządu Powiatu Henryk Księżopolski i przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Mińskiego Paweł Wiktorowicz. SPZOZ reprezentował Dyrektor Mieczysław Romejko wraz z zastępcami oraz przedstawicielami  oddziałów i działów Szpitala Powiatowego, które znajdą swoją lokalizację w nowo wznoszonym budynku.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje