You are currently viewing OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informujemy że w Biuletynie Informacji Publicznej SPZOZ w Mińsku Mazowieckim zostało opublikowane:

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
na dzierżawę gruntu o powierzchni do 0,3027ha z przeznaczeniem na wybudowanie parkingu komercyjnego wraz z jego obsługą przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim.

https://spzozmm.bip.net.pl/kategorie/79-otwarte/artykuly/209-numer-sprawy-12024-przetarg-nieograniczony-na-dzierzawe-gruntu-o-powierzchni-do-03027ha-z-przeznaczeniem-na-wybudowanie-parkingu-komercyjnego-wraz-z-jego-obsluga-przy-samodzielnym-publicznym-zespole-opieki-zdrowotnej-w-minsku-mazowieckim?lang=PL