ZASADY PRZYJMOWANIA PACJENTÓW NA BADANIA ECHO SERCA, HOLTER, PRÓBA WYSIŁKOWA – SARS-CoV-2

  1. Podczas rozmowy telefonicznej, Rejestracja przeprowadza z Pacjentem ankietę wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2.
  2. Pacjent z objawami infekcji lub podejrzany o zakażenie koronawirusem SARS CoV-2 będzie miał przełożoną wizytę na inny termin.
  3. W dniu badania pacjent zgłasza się na umówioną wizytę bezpośrednio przed wejściem do Oddziału Chorób Wewnętrznych – prosimy o kontakt telefoniczny z pielęgniarką
    25 506 52 33, która ponownie przeprowadza ankietę kwalifikacji pacjenta, mierzy temperaturę i po zakwalifikowaniu wprowadza do Pracowni.
  4. Pacjent otrzymuje maskę chirurgiczną i dezynfekuje ręce.
  5. Podczas wykonywanych badań Holtera i Echo serca – pacjent posiada maskę ochronną. Podczas wykonywanych badań Próby wysiłkowe – pacjent nie stosuje maski.
  6. W trakcie wykonywanych badań, Pacjent stosuje się do zaleceń personelu
  7. W Pracowni przebywają wyłącznie pacjenci bez osób towarzyszących.
  8. Po każdym badaniu przeprowadzana jest dekontaminacja sprzętu i pomieszczeń.

Po zakończeniu badania Pacjent oczekuje w korytarzu z zachowaniem bezpiecznej odległości – co najmniej 2 metry – pomiędzy innymi osobami, a następnie personel otwiera drzwi i wypuszcza pacjenta z budynku.