You are currently viewing Badanie OCT oka – dotacja Powiatu Mińskiego na zakup Tomografu optycznego OCT

Z szacunków epidemiologicznych wynika, że w Polsce najprawdopodobniej około 800 tys. osób ma jaskrę, a liczba ta może być większa. Jedynie połowa z nich jest zdiagnozowana, dlatego WHO uznała jaskrę za chorobę cywilizacyjną. Natomiast zwyrodnienie plamki żółtej to choroba okulistyczna, która dotyka najczęściej seniorów. Stanowi poważny problem zdrowotny, ponieważ przyczynia się do utraty wzroku.

Na ten jakże poważny problem zwróciła uwagę Rada Powiatu Mińskiego, która przyznała SPZOZ w Mińsku Mazowieckim dotację na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego – Tomograf Optyczny OCT, który pozwoli diagnozować choroby oczu w Poradni okulistycznej w Przychodni Lekarskiej przy ul. Kościuszki 9.