You are currently viewing Ćwiczenia przeciwpożarowe

Dyrektor SPZOZ w Mińsku Mazowieckim zlecił praktyczne sprawdzenie warunków próbnej ewakuacji w budynku Przychodni Lekarskiej, podczas której zorganizowane zostały ćwiczenia opuszczenia Budynku Przychodni na wypadek pożaru lub innego zagrożenia. O fakcie tym powiadomiony została Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim, a na obserwatora zdarzenia wyznaczony został inspektor ochrony ppoż.

Zaakceptowany scenariusz ćwiczeń ewakuacyjnych miał na celu praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji jak również ocenę podjęcia działań ewakuacyjno-ratowniczych przez Personel Przychodni Lekarskiej.

14 sierpnia 2019 r. o godz.13:45 na I piętrze Budynku Przychodni Lekarskiej powstaje pożar na skutek, którego wydobywa się dym wzruszający czujki alarmowe przekazujące sygnał ostrzegawczy o zlokalizowanym pożarze. W wyniku zaistniałego zdarzenia pracownicy Przychodni Lekarskiej podejmują akcję ewakuacyjną, którą objęty został cały budynek Przychodni wraz z pracownikami i pacjentami w czasie 3min.45 sek. Następnie odbyła się kontrola wszystkich pomieszczeń oraz zabezpieczenie przed wejściem do budynku osób trzecich. Po sprawdzeniu stanu osobowego kierujący działaniami ratowniczymi podjął decyzję o zakończeniu ćwiczeń ewakuacyjnych w budynku i ponownym przywróceniu pełnej funkcjonalność obiektu.

W podsumowaniu przeprowadzona akcja zaliczona została do bardzo dobrej praktyki i pouczających testów zasad zachowania bezpieczeństwa ppoż.