Szanowni Państwo informuję że zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego WZ-ll. 967.706.2020-13 z dnia 02 listopada 2021 roku od 5 listopada 2021 roku Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim (Szpital Powiatowy) realizuje świadczenia opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym w okresie od 5 listopada 2021 r. 72 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 6 łóżek respiratorowych z dostępem do kardiomonitora oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej, zlokalizowanych w Oddziale Chirurgicznym (31 łóżek), w Oddziale Wewnętrznym (35 łóżek) i w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (6 łóżek respiratorowych).

Wobec powyższego w związku z reorganizacją pracy oddziałów hospitalizacje planowe zostają z dniem 2 listopada 2021 wstrzymane, pacjenci o nowych terminach hospitalizacji planowych zostaną poinformowani.

Tym samym świadczenia opieki zdrowotnej od 5 listopada 2021 roku dla pacjentów jak dotychczas są realizowane w Szpitalu Powiatowym tylko w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym i neonatologicznym oraz Oddziale Dziecięcym.

Szpitalny Oddział Ratunkowy realizuje świadczenia zdrowotne zgodnie z przeznaczeniem.
Jednocześnie informuję że Oddział Chorób Wewnętrznych rozpocznie przyjmowanie pacjentów na dotychczasowych zasadach, na 25 łóżkach, niezwłocznie po zakończeniu prac remontowych nie później niż 10 grudnia 2021 roku.

Mariusz Martyniak
Dyrektor SPZOZ w Mińsku Mazowieckim