You are currently viewing EWMA 2018 KRAKÓW

Chcemy poinformować, że w dniach 9-11 maja 2018 r. po raz pierwszy w Polsce odbyła się Konferencja Europejskiego Towarzystwa Leczenia Ran ( EWMA). Była to już 28 Konferencja EWMA. Co roku taka Konferencja jest organizowana w innym państwie. Konferencja organizowana była we współpracy z Polskim Towarzystwem Leczenia Ran (PTLR). Tytuł Konferencji   ,,  Nowe horyzonty w leczeniu ran’’. Konferencja odbyła się w Krakowie.

Uczestniczyło w niej ok. 3.500 lekarzy i pielęgniarek z całego świata zajmujących się ranami przewlekłymi.

Nie zabrakło na niej logo naszego SPZOZ- u.

Studium przypadków wysłanych przez panią pielęgniarkę Annę Mirosz (pielęgniarka Poradni Chirurgicznej, członek PTLR, przewodnicząca Zespołu ds. profilaktyki i leczenia ran przewlekłych w SPZOZ ) do Komitetu Naukowego EWMA zostało przyjęte do elektronicznej prezentacji plakatu.  E-plakaty były wyświetlane przez całą konferencję ( trzy dni ) na 15 ekranach dotykowych umieszczonych w obszarze plakatu w hali wystawienniczej.

Wszystkie e-plakaty były dostępne na wszystkich ekranach.

Studium przypadku pt. ,,Czy zespół stopy cukrzycowej oznacza werdykt amputacji’’ to cztery plakaty przedstawiające stopy cukrzycowe zakwalifikowane do amputacji, wygojone w Poradni chirurgicznej przez zespół pracujących tam pielęgniarek i lekarzy.

Plakaty można będzie obejrzeć na stronie ewma.conference2web.com, numer plakatów EP442.