You are currently viewing Konferencja z okazji Dnia Położnej i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki

Dnia 20 maja 2019r. w Siedlcach odbyła się Konferencja z okazji Dnia Położnej i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki zorganizowana przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych Regionu Siedleckiego. W spotkaniu tym uczestniczył Dyrektor Mariusz Martyniak wraz z Pielęgniarką Naczelną – Barbarą Trynkiewicz  i reprezentacją pielęgniarek SPZOZ w Mińsku Mazowieckim. Podczas Konferencji Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik przyznał ”Dyplom Uznania” Katarzynie Bednarz – Kowalczyk – położnej koordynującej w Oddziale Położniczo – Ginekologicznym za profesjonalizm oraz pełną poświęcenia pracę na rzecz ratowania zdrowia i życia ludzkiego a także za cenny wkład wniesiony w podnoszenie standardów ochrony zdrowia na Mazowszu.