Informujemy, że z dniem 7 grudnia 2015r.

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

będzie przeniesiona z pomieszczeń

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do pomieszczeń

Poradni Chirurgicznej

Wejście A2

Budynek główny Szpitala cześć stara.