Chcemy, żeby było lepiej. To nie tylko słowa wypowiadane przez naszych pacjentów, ale równie mocno akcentowane przez personel medyczny i pracowników SPZOZ w Mińsku Mazowieckim. Staramy się każdego dnia, żeby przekładać nasze plany i marzenia na rzeczywistość. Rola i znaczenie Szpitala Powiatowego dla mieszkańców jest dostrzegana i wzmacniana przez Samorząd Powiatu Mińskiego, Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Wojewodę Mazowieckiego, nie bez znaczenia jest również wsparcie organizacji pozarządowych.

Dziś w związku z podpisaniem pierwszych umów o dotacje z Wojewodą Mazowieckim oraz dostawą sprzętu a w szczególności łóżek szpitalnych, Szpital Powiatowy SPZOZ w Mińsku Mazowieckim odwiedzili:

  • Pan Sylwester Dąbrowski I Wicewojewoda Mazowiecki,
  • Pan Jan Tarczyński Starosta Miński Antonii,
  • Pan Witold Kikolski Wicestarosta Miński.

Goście spotkali się z Dyrektorem – Panem Mariuszem Martyniakiem oraz lekarzami kierującymi oddziałami: Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym Panią Katarzyną Wyszogrodzką-Jagiełło oraz Oddziałem Chorób Wewnętrznych Panem dr Piotrem Gryglasem. Odwiedzili oddziały i zapoznali się z warunkami leczenia pacjentów oraz pracy personelu medycznego.

Zadania inwestycyjne, których dotyczą umowy to:

„Modernizacja budynku tlenowni wraz z wymianą instalacji łączącej zbiornik z tlenownią oraz rozszerzeniem instalacji dla gazów medycznych w oddziałach szpitalnych, w których przebywają pacjenci zakażeni COVID-19 – w związku z Covid 19”, wartość zadania 440 000 PLN.

„Rozbudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych poprzez modernizacje sal intensywnego nadzoru – w związku z Covid 19”, wartość zadania 500 000 PLN. Najistotniejszym efektem realizacji tego zadania będzie stworzenie dodatkowych trzech miejsc dla pacjentów wymagających intensywnego nadzoru internistycznego. Dotychczas były tylko trzy takie miejsca.

Również w związku z pozytywną opinią Wojewody do Szpitala dociera sprzęt w tym pierwsza transza szpitalnych łóżek sterowanych elektrycznie. Jakość łóżek szpitalnych ma duże znaczenie dla warunków hospitalizacji. Dzięki zakupom i dostawom w Szpitalu wymieniono wszystkie łóżka w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz w obszarze ginekologicznym Oddziału Położniczo-Ginekologicznego.

Wszystko wskazuje na to, że „chcemy, żeby było lepiej” się dzieje, a w bieżącym roku są to pierwsze umowy na realizacje inwestycji w naszym szpitalu. Kolejne wnioski są procedowane po pozytywnym zaopiniowaniu przez Wojewodę Mazowieckiego w Ministerstwie Zdrowia oraz przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.