Komunikat nr 2 Dyrektora SPZOZ Mińsku Mazowieckim w sprawie wydarzeń w godzinach popołudniowych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Powiatowego SPZOZ w Mińsku Mazowieckim.

Szanowni Państwo, informuję, że Państwowa Straż Pożarna zakończyła działanie w SOR. Zagrożenie dla pacjentów i personelu nie występuje. W związku z powyższym podjąłem następujące decyzje:

– pomieszczenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zostaną niezwłocznie przygotowane do ponownego przyjęcia pacjentów,
– Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Powiatowego SPZOZ w Mińsku Mazowieckim wznawia normalne funkcjonowanie od godziny 24.00,
– punkt przyjęć pacjentów oraz telefon informacyjny dostępne są do godziny 24.

Jestem dostępny pod numerem sekretariatu SPZOZ w Mińsku Mazowieckim do godziny 23.00

Mariusz Martyniak
Dyrektor SPZOZ w Mińsku Mazowieckim