26 stycznia 2023 r. miało miejsce uroczyste otwarcie Mińskiej Szkoły Rodzenia. Zajęcia będą odbywały się na terenie SPZOZ w Mińsku Mazowieckim w budynku „G” przy ul. Szpitalnej 37.

Uroczystego otwarcia dokonali: Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński, Wicestarosta Kikolski, Burmistrz Mińska Mazowieckiego Marcin Jakubowski, Przewodnicząca Komisji Zdrowia Rady Powiatu Mińskiego Alicja Cichoń oraz sponsorzy i darczyńcy projektu wraz z przedstawicielami Szpitala Powiatowego SPZOZ w Mińsku Mazowieckim.

Szkołę będzie prowadził Zespół interdyscyplinarny, który jest w pełni przygotowany do prowadzenia zajęć dla przyszłych rodziców na wielu poziomach.

Szczególne podziękowania należą się sponsorom i darczyńcom.