W Mińsku Mazowieckim możemy spotkać wiekowe obiekty, które np. przez zachowanie dawnych stylów budownictwa stanowią dziś zabytki. Jednym z nich jest zabytkowa część Szpitala Powiatowego im. Jędrzeja Śniadeckiego – budynek A, czyli m.in. poradnia chirurgiczna, którego nieodłączną częścią jest kaplica szpitalna pod wezwaniem Świętego Ducha.

Rozpoczęcie działalności mińskiego szpitala datuje się na rok 1914, wówczas powstał on jeszcze w Nowomińsku, a jego pierwszymi administratorami byli rosyjscy, a następnie niemieccy okupanci. Szpital w pierwszych latach swojej działalności pełnił rolę placówki przeznaczonej do leczenia chorych zakaźnie, ze względu na rozprzestrzeniającą się epidemię tyfusu plamistego.

W 1918 r. po odzyskaniu niepodległości placówka lecznicza trafiła w ręce polskich władz i pełniła rolę szpitala ogólnego. Szpital jest przede wszystkim miejscem, gdzie człowiek leczy swoje ciało, niejednokrotnie bywa jednak tak, że człowiek potrzebuje „uleczyć” również swoją duszę, dlatego od początku funkcjonowania szpitala w Mińsku Mazowieckim prowadzona jest opieka duszpasterska nad chorymi.

Przyszpitalną kaplicą pw. Świętego Ducha opiekują się księża z parafii Najświętszej Marii Panny w Mińsku Mazowieckim. Od roku 2020 posługę kapelana szpitalnego pełni ks. Karol Grabowski. Kapłan odwiedza chorych przebywających w oddziałach szpitalnych i udziela im sakramentów: Spowiedzi Świętej, Namaszczenia Chorych czy Komunii Świętej. Każdy pracownik, pacjent czy członek rodziny pacjenta może również liczyć na rozmowę, wysłuchanie i okazanie duchowego wsparcia przez kapelana. Posługa księdza w szpitalu, traktowana jest jako integralna część opieki terapeutycznej. Ponadto wszyscy chętni mogą uczestniczyć w odprawianych regularnie mszach świętych i organizowanych pielgrzymkach. Warto również zaznaczyć, że od wielu lat przy kaplicy aktywnie działają Koła Różańcowe, do których przynależą pracownicy szpitala i mieszkańcy powiatu. Są to osoby czynnie i z pełnym zaangażowaniem działające na rzecz kaplicy. Zatem kaplica szpitalna służy nie tylko personelowi szpitala oraz pacjentom w nim hospitalizowanym, ale również ich rodzinom i okolicznym mieszkańcom. Duchowa opieka, którą kapelan otacza osoby potrzebujące jest istotą działania kaplicy szpitalnej, jednak nie należy zapominać, że w samej kaplicy znajdują się cenne obrazy, witraże i relikwie Świętych. W posiadaniu kaplicy pw. Świętego Ducha w Mińsku Mazowieckim jest również krzyż, który został zakupiony w 1914 roku. Wszystkie wyżej wymienione przedmioty sakralne znajdujące się w świątyni są niezwykle cenne, nie tylko pod względem religijnym, ale również historycznym i kulturowym, dlatego niedopuszczalnym byłoby niedołożenie wszelkich starań o należytą ochronę obiektu sakralnego, w którym się znajdują.
W związku z niezaprzeczalnie istotną rolą, jaką odgrywa w całej działalności szpitala kaplica, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim stara się o uzyskanie dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, który realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na zadania inwestycyjne związane z ochroną kaplicy oraz części budynku bezpośrednio do niej przylegającej.

Zabytkowe budowle stanowią wartość historyczną, pozwalają zachować jednolitość architektoniczną przestrzeni i stanowią żywy pomnik historii, dlatego tak ważne są prace, które zapewnią jak najdłuższą trwałość obiektu. To inwestycja w kulturę, bez której nie byłoby naszego dziedzictwa, a w interesie nas wszystkich jest właśnie kontrola nad tą spuścizną. Takie inwestycje zwracają się również w formie podziękowań od przyszłych pokoleń. Pamiętajmy, że zabytki są naszą dumą, a ich ratowanie to nasz obowiązek!