Informujemy, że dnia 1 czerwca 2018 r. Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło usługę, która umożliwia rodzicom zarejestrowanie narodzin dziecka przez Internet – bez konieczności wizyty w urzędzie. Aby z niej skorzystać rodzice potrzebują jedynie Profilu Zaufanego.

Informacje o nowej usłudze znajdują się na stronie www.obywatel.gov.pl