W ramach postępowania przetargowego na doposażenie SPZOZ w Mińsku Maz w sprzęt medyczny w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz Modernizację Szpitala Powiatowego – etap II dokonano zakupu planowanego sprzętu medycznego. Wybrana oferta była niższa cenowo od przeznaczonych na ten cel środków.  Dzięki temu  udało się zaoszczędzić kwotę  128 017,61 zł. brutto.

Z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie na wykonywanie badań gastrycznych Dyrektor SPZOZ w Mińsku Mazowieckim zwrócił się do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych z prośbą o wykorzystanie zaoszczędzonych środków na zakup dodatkowego sprzętu do pracowni endoskopii tj. .:Videogastroskopu i Videokolonoskopu. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony.

Niebawem do pracowni endoskopii trafią nowe urządzenia przy wykorzystaniu, których możliwe będzie zwiększenie wykonywania badań gastrycznych i kolonoskopowych pozwalających na szybkie rozpoznanie przypadków onkologicznych i przyczynią się do wysokoskutecznej diagnostyki oraz poprawy komfortu pacjentów.