You are currently viewing Podziękowania za wieloletnią pracę

W związku z przejściem na emeryturę z dniem 27 sierpnia 2020 roku dr Mieczysława Romejki Zastępcy Dyrektora do sp. Lecznictwa SPZOZ w Mińsku Mazowieckim, w dniu dzisiejszym spotkali się przedstawiciele komórek organizacyjnych SPZOZ, aby podziękować za wieloletnia pracę na stanowisku dyrektora i zastępcy dyrektora SPZOZ w Mińsku Mazowieckim. Od dnia 27 sierpnia obowiązki Zastępcy Dyrektora do spraw lecznictwa pełni dr. n. med specjalista chirurgii ogólnej oraz chirurgii onkologicznej Marek Olewiński Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej.

Podziękowania za wieloletnią pracę w imieniu własnym oraz Zarządu Powiatu Mińskiego przekazał Dyrektor Mariusz Martyniak.

W imieniu Rady Powiatu Mińskiego podziękowania przekazała Przewodnicząca komisji zdrowia i spraw społecznych Pani Alicja Cichoń. Życzenia i podziękowania Pan dr. Romejko przyjął również od pozostałych współpracowników. Pan dr Mieczysław Romejko pracował na rzecz mieszkańców Powiatu Mińskiego od 1.10.2008 r. na stanowisku dyrektora SPZOZ do 31.03.2015 r., następnie od 01.04.2015 r. na stanowisku zastępcy dyrektora ds. lecznictwa. Swoją pracą i zaangażowaniem zaprezentował się nie tylko jako bardzo dobry organizator, ale również ceniony przez pacjentów lekarz chirurg i diagnosta.

Dziękujemy, ale nie żegnamy się, dr Romejko będzie nadal pracował w SPZOZ na stanowisku Kierownika pracowni endoskopii i Przewodniczącego zespołu do spraw zakażeń oraz będzie można go spotkać w Poradni chirurgicznej.

Dziękując mu za dotychczasową pracę życzymy dalszych sukcesów zawodowych oraz pomyślności w życiu prywatnym.