You are currently viewing Program profilaktyki raka piersi

Szanowne Panie.

Serdecznie zapraszam wszystkie kobiety do nowoczesnej Pracowni mammograficznej zlokalizowanej przy ul. Szpitalnej 37 (Budynek główny Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim).
W ramach Programu profilaktyki raka piersi przebadamy wszystkie Panie w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie miały wykonywanej mammografii i w czasie dotychczasowych badań nie stwierdzono u nich zmiany nowotworowej piersi.

Paniom, które nie spełniają powyższych kryteriów wykonamy mammografię na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza specjalistę w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.
Zapisy oraz szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu 887-035-434 od poniedziałku do piątku w godzinach: 08:00 – 14:00.

Małgorzata Wińska
lekarz specjalista radiolog
Kierownik Działu Diagnostyki Obrazowej
SPZOZ w Mińsku Mazowieckim