You are currently viewing Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Mińsk Mazowiecki na lata 2016-2020

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
oraz SPZOZ w Mińsku Mazowieckim zapraszają do udziału
w Programie Zdrowotnym pn.
„Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
w Gminie Mińsk Mazowiecki na lata 2016-2020”.

Program dedykowany dla dziewcząt z rocznika 2007 zamieszkałych w Gminie Mińsk Mazowiecki i uczęszczających do gminnych szkół.

Aby przystąpić do programu szczepień niezbędna jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego.

Formularze zgody prosimy przesyłać na adres e-mail: metorg@spzozmm.pl od dnia 25.06.2020 r. do dnia 10.07.2020 r.

Oryginał formularza zgody należy złożyć w Punkcie szczepień w Przychodni Lekarskiej ul. Kościuszki 9 w dniu szczepienia.

Linki do stron o tematyce HPV: