You are currently viewing Program szczepień przeciwko HPV

Pan Marcin Jakubowski – Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki oraz SPZOZ w Mińsku Mazowieckim zapraszają do udziału w Programie Polityki Zdrowotnej „Profilaktyka raka szyjki macicy i innych chorób wywołanych przez zakażenie wirusem HPV dla Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2018-2020”.

Program dedykowany dla dziewcząt z rocznika 2007 zamieszkałych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki

Aby przystąpić do programu szczepień niezbędna jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego.

Formularze zgody prosimy przesyłać na adres e-mail: metorg@spzozmm.pl od dnia 25.05.2020 r. do dnia 15.06.2020 r. 

Oryginał formularza zgody należy złożyć w Punkcie szczepień w Przychodni Lekarskiej ul. Kościuszki 9 w dniu szczepienia.

Prosimy również o wypełnienie przez córkę krótkiego testu sprawdzającego poziom wiedzy z zakresu chorób przenoszonych drogą płciową (test proszę przesłać drogą mailową – adres powyżej, a oryginał podobnie jak oryginał zgody złożyć w dniu szczepienia w Punkcie szczepień).

Linki do stron o tematyce HPV: