Dnia 28 września 2012 w auli Zespołu Szkół Nr 1 im Kazimierza Wielkiego odbyło się seminarium dotyczące wprowadzonego niedawno systemu E-ZOZ. Podczas seminarium poruszono temat zmian jakie wprowadzono w Naszej Jednostce dzięki projektowi współfinansowanemu ze środków UE -„e ZOZ- system świadczenia e-usług poprzez wykorzystanie procesów wspomagania zarządzania procesami informacyjnymi i biznesowymi w zakładzie opieki zdrowotnej”. Modernizacje kosztowały szpital łącznie 4 573 630,01 mln. zł. z czego aż 3 887 585,50 mln. to dotacje otrzymane ze środków Unii Europejskiej a pozostałą część to środki pochodzące z budżetu Powiatu Mińskiego. W seminarium uczestniczyli:

  • Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński,
  • Krzysztof Płochocki – Zastępca Starosty Mińskiego,
  • Mieczysław Romejko – Dyrektor Naczelny SPZOZ w Mińsku Mazowieckim,
  • Marek Florczak – po. Zastępcy Dyr. SPZOZ ds. Lecznictwa,
  • Mariusz Martyniak – Zastępca Dyr. SPZOZ ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych,
  • Marek Niewiadomski – Prezes firmy Impulsy,
  • Janusz Budnicki – Wice Prezes firmy Impulsy.

Zmiany objęły swoim zasięgiem szeroko pojętą modernizację sieci informatycznej w budynkach Szpitala Powiatowego i Przychodni Lekarskiej przy ul. Kościuszki oraz wdrożenie zintegrowanych systemów informatycznych. Wdrożenie nowoczesnych systemów informatycznych pociągnęło za sobą wyjście na przeciw pacjentowi poprzez udostępnienie możliwości wglądu w dokumentacje medyczną oraz możliwość zarejestrowania się do konkretnej poradni za pośrednictwem modułu e-Rejestracji. Chcemy również ułatwić współpracę z nami Naszym Kontrahentom dzięki udostępnieniu modułu e-Zleceń. Moduł będzie ułatwiał zapisy Pacjentów leczących się w jednostkach naszych kontrahentów do poradni specjalistycznych i na badania diagnostyczne których wyniki będą dostępne drogą elektroniczną. Informatyzacja Naszego szpitala przyniosła również przyspieszenie komunikacji pomiędzy jednostkami leczniczymi – odziały, poradnie specjalistyczne – a jednostkami diagnostycznymi tj. laboratorium,  pracownie diagnostyki obrazowej itd. Na obecnym etapie lekarz zajmujący się pacjentem ma dostęp do wyników natychmiast po zatwierdzeniu ich przez diagnostę z każdego miejsca w szpitalu czy Przychodni Lekarskiej przy ul. Kościuszki.