You are currently viewing Rozbudowa pawilonu SPZOZ oraz modernizacja Przychodni Lekarskiej

Zgodnie z zamierzeniami w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim zostały wykonane zaplanowane zadania inwestycyjne na rok 2014. W ramach wykonanych robót budowlanych zrealizowano:

1. Zadanie „Budowa pawilonu SPZOZ – etap II” – jest to kolejny krok do wybudowania nowego budynku, w którym znajdzie miejsce nowoczesny Blok Operacyjny, Oddział Intensywnej Terapii, Laboratorium, Sterylizatornia oraz Apteka Szpitalna. Wykonawcą zadania była firma AKPOL z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.

2. Zadanie „Modernizacja Przychodni Lekarskiej SPZOZ przy ul. Kościuszki – etap II” – które obejmowało zmodernizowanie poradni dzieci chorych. Wykonawcą zadania była firma ETB Andrzej Kłosiński z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.

Wszystkie zadania dofinansowane były z budżetu Powiatu Mińskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z galerią: