Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim udostępnia Państwu  przygotowany przez Departament Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia  informator pn. „Sprawdź jakie uprawnienia przysługują ci w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ” Za życiem”. Informator skierowany jest do kobiet w ciąży i rodziców dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie oraz nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka albo w czasie porodu. Zawiera on wiadomości na temat świadczeń zdrowotnych i socjalnych, z których będzie mogła skorzystać kobieta w ciąży oraz rodzina dziecka wymagającego szczególnej opieki ze względu na stan zdrowia.

INFORMATOR ZA ŻYCIEM (PDF)