You are currently viewing TRYB OBSŁUGI PACJENTA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM (TOPSOR)

W dniu dzisiejszym w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie odbyło się uroczyste zawarcie umów partnerskich z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym w sprawie dofinansowania projektu Trybu obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR).

Ministerstwo Zdrowia wprowadziło do szpitali system TOPSOR finansowane ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz budżetu państwa. Reorganizacja pracy SOR należy do kluczowej zmiany. Nowe rozwiązania stosowane w SOR mają poprawić bezpieczeństwo pacjentów i komfort pracy lekarzy, pielęgniarek i ratowników, czego efektem ma być skrócony czas oczekiwania pacjentów.  Korzystanie z systemu TOPSOR pozwoli na bieżące informowanie pacjentów o przewidywanym czasie oczekiwania na udzielenie im pomocy medycznej przez lekarza SOR. Obowiązkowy triaż, czyli dzielenie pacjentów na tych bardzo chorych, chorych, lżej chorych i całkiem lekko chorych pozwoli na monitorowanie i porządek przyjęć pacjentów.

Zgodnie z systemem  triażu w szpitalnym oddziale ratunkowym będzie odbywała się segregacja medyczna pacjentów. Pacjent, po zarejestrowaniu się po wstępnej ocenie dokonanej przez doświadczonego ratownika medycznego, pielęgniarkę lub lekarza zostanie w zależności od stanu zdrowia zakwalifikowany do jednej z kategorii otrzymując bilet z odpowiednim kolorem:

OZNACZENIA KATEGORII KLASYFIKACJI PACJENTÓW
CZERWONYKONIECZNA NATYCHMIASTOWA POMOC
POMARAŃCZOWYKONIECZNA POMOC Z MOŻLIWYM KRÓTKIM CZASEM OCZEKIWANIA DO 10 MIN
ŻÓŁTYCZAS OCZEKIWANIA NA POMOC DO 60 MINUT
ZIELONYCZAS OCZEKIWANIA NA POMOC MOŻE WYNIEŚĆ DO 4 GODZIN
NIEBIESKICZAS OCZEKIWANIA NA POMOC DO 6 GODZIN

W przypadku przywiezienia pacjenta do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego, triażysta dokona wstępnej diagnozy chorego jeszcze przed rejestracją. W przyszłości w SOR pojawią się również biletomaty przy użyciu, których  pacjent zgłaszający się do placówki osobiście, najpierw pobierze numerek i poczeka, aż ten wyświetli się na tablicy zbiorczej z wezwaniem do rejestracji. Dopiero wówczas zajmie się nim triażysta, który dokona segregacji i przydzieli mu właściwy kolor, który zdecyduje o czasie oczekiwania. Orientacyjne dane o czasie oczekiwania pacjentów będą wyświetlały się na tablicy informacyjnej i wskazywały o kolejności wizyty.