Od 13 listopada 2021 roku została wydłużona ważność Unijnych Certyfikatów COVID (UCC) po przyjęciu dawki przypominającej szczepionki przeciw COVID-19. Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Zdrowia certyfikat COVID jest ważny przez rok od daty przyjęcia dawki przypominającej.