You are currently viewing Zamówienia recept na leki stałe dla Pacjentów

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od 1 marca 2022 r. została udostępniona nowa usługa w ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej – kontynuacja leczenia Pacjenta i wystawienie recepty przez pielęgniarkę POZ.

Pacjent bez konieczności odbycia wizyty lekarskiej u lekarza POZ zwraca się z prośbą o wystawienie recepty.

Wnioski receptowe można złożyć w dwojaki sposób:

  1. Papierowo – druk dostępny w Przychodni Lekarskiej w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 9 wniosek można wypełnić na miejscu, bezpośrednio w okienku rejestracji medycznej na I piętrze.

Druk wniosku dostępny jest również na stronie internetowej SPZOZ w Mińsku Mazowieckim (link do pobrania pustego wniosku) można go wydrukować, wypełnić w domu i dostarczyć do Przychodni Lekarskiej.

  1. Elektronicznie – za pomocą strony internetowej w zakładce Dla Pacjenta > WNIOSEK O WYSTAWIENIE RECEPTY

Składanie wniosków w formie papierowej odbywa się codziennie w dni robocze w godzinach pracy rejestracji medycznej w Przychodni Lekarskiej przy ul. Kościuszki 9 w Mińsku Mazowieckim (07:00 – 18:00).

Termin realizacji wniosku o wystawienie recepty wynosi 7 dni kalendarzowych, jeżeli termin realizacji przypada w dzień wolny od pracy Przychodni, recepta będzie gotowa do odbioru następnego dnia roboczego.