Anna Mirosz
mgr Anna Mirosz
Pielęgniarka opatrunkowa
Przewodnicząca Zespołu ds. profilaktyki i leczenia ran przewlekłych
Członek Zarządu Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran

Personel medyczny zajmujący się pacjentem z raną trudno gojącą/przewlekłą wie, jak trudno goją się takie rany i jak ważny jest dobór odpowiedniego opatrunku, aby rana zaczęła się goić. Oczywiście, miejscowe leczenie ran jest jednym z wielu elementów opieki na pacjentem z raną przewlekłą. Stan ogólny pacjenta, wiek, niedożywienie, leczenie choroby, chorób współistniejących zawsze musi być brane pod uwagę. Pacjent powinien być otoczony holistyczną opieką specjalistów z wielu dziedzin medycyny.

Rodzaj opatrunku specjalistycznego dobierany jest zawsze indywidualnie do stanu rany/ilości wysięku. Zadaniem opatrunku jest eliminacja miejscowych przeszkód w gojeniu czyli wysięku, infekcji oraz biofilmu bakteryjnego, wspieranie procesów naprawczych oraz pochłonięcie wysięku i zapachu z rany, a jednocześnie zatrzymanie wysięku i zapachu w swojej strukturze, nie macerując skóry wokół rany. Odkąd wprowadzone zostały opatrunki specjalistyczne do leczenia ran trudnych/przewlekłych w SPZOZ Mińsk Mazowiecki, znacznie poprawiła się jakość życia osób z tym problemem. Wiele ran przewlekłych wygoiło się w krótkim czasie.

Jednak ostatnie lata, długi okres pandemii spowodował zwiększenie ilości osób z taką raną.

Zaopatrzenie rany/owrzodzenia na kończynie dolnej czy owrzodzeń odleżynowych kompresami gazowymi, które znacznie rzadziej niż dawniej spotykamy u naszych pacjentów, a które nie posiadają żadnych właściwości bakteriobójczych ani chłonnych, dlatego nie spełniają cech opatrunku ,,idealnego’’ czyli nie zapewniają idealnego, wilgotnego środowiska, niezbędnego do gojenia, znacznie wydłuża, a nawet uniemożliwia gojenie się takich ran.

Kilka lat temu przechodząc korytarzem Poradni Chirurgicznej gdzie siedzieli pacjenci oczekujący na zmianę opatrunku czuć było nieprzyjemny zapach. Fakt ten powodował dyskomfort dla wielu osób przebywających na tym korytarzu, przecież nie wszyscy czekali na zmianę opatrunku. W obecnej chwili, pomimo dużej ilości pacjentów oczekujących na wizytę w gabinetach lekarskich czuć zupełnie inny zapach, zapach perfum, wód toaletowych. Bardzo rzadko zdarza się, aby wokół pacjenta roztaczał się nieprzyjemny zapach i na ogół dotyczy to pierwszorazowych wizyt w Poradni Chirurgicznej/Gabinecie leczenia ran.

Personel medyczny SPZOZ Mińsk Mazowiecki zajmujący się pacjentem z raną trudno gojącą/przewlekłą wykorzystuje aktualną wiedzę medyczną do opieki nad pacjentem.

Wiemy, że jedną z głównych przyczyn upośledzonego gojenia się ran jest biofilm bakteryjny pokrywający ranę. Nie każdy opatrunek jest w stanie wyeliminować biofilm z rany i nie każdy opatrunek zabezpieczy ranę przed przedostaniem się wysięku i zapachu poza opatrunek.

Opatrunki, które dziś chcę przedstawić to jedne z wielu na polskim rynku, ale jedne z niewielu, które mają działanie nie tylko eliminujące bakterie lecz również biofilm bakteryjny pokrywający ranę, tworzący ,,kopułę’’ uniemożliwiającą dotarcie do dna rany. Jeśli nie będziemy każdorazowo podczas zmiany opatrunku dokładnie oczyszczać rany nie mamy szansy na wygojenie.
Chociaż już coraz rzadziej, ale jeszcze zdarza się, że osoba z raną ma niewielką wiedzę na temat zmiany opatrunku. Zmiana opatrunku nie polega na zdjęciu brudnego, popryskaniu, często nie zalecanym preparatem i założeniu czystego, zmiana opatrunku to szereg czynności bez których rana nie ma szans na rozpoczęcie gojenia. Nasi pacjenci otrzymują pisemne zalecenia jak wykonać opatrunek w domu.

Dwa opatrunki które przedstawiam to opatrunek pierwotny – czyli ten, który jest bezpośrednio na ranie i opatrunek wtórny – to ten, który pochłonie nadmiar wysięku i zapach, zamknie go w swojej strukturze, nie powodując maceracji skóry wokół rany ani nie pozwoli wydostać się nieprzyjemnemu zapachowi poza opatrunek.
Według międzynarodowych ekspertów, którzy w roku 2019 opracowali Konsensus Higiena Rany należy przyjąć, że w każdej ranie przewlekłej są bakterie tworzące biofilm bakteryjny co znacznie upośledza lub nawet uniemożliwia gojenie bez odpowiedniego opracowania rany i doboru właściwego opatrunku. Dlatego należy zastosować opatrunek, który będzie miał działanie nie tylko antybakteryjne, ale również antybiofilmowe.

W roku 2014 do opatrunku antybakteryjnego ( z zawartością Ag – srebro jonowe) wyprodukowanego w Technologii Hydrofiber – opatrunek posiada unikalne zdolności absorbcji i zatrzymywania w swojej strukturze nadmiaru wysięku wraz z bakteriami tworząc spoisty żel, dodano dwa składniki, które działając wraz ze srebrem jonowym niszczą biofilm bakteryjny.
Technologia ta nosi nazwę ,, Więcej niż srebro’’ – łączy działanie trzech składników: surfaktantu, chelatora metalu i jonów srebra dzięki czemu likwiduje napięcie powierzchniowe, niszczy strukturę biofilmu i unosi go odkrywając drobnoustroje, a Ag – srebro zabija bakterie, które są przyczyną infekcji.

Połączenie tych dwóch technologii – Hydrofiber i ,,Więcej niż srebro’’ ułatwia oraz znacznie przyspiesza walkę z biofilmem pokrywającym niegojące się rany. Jest to opatrunek o unikatowych właściwościach oparty na synergii tych dwóch technologii, umożliwia szybkie usuwanie biofilmu i zapobieganie ponownemu powstawaniu struktur biofilmowych, wykorzystując jednocześnie wszystkie zalety technologii Hydrofiber.

Technologia Hydrofiber, w której opatrunki z nietkanej karboksymetyloceluozy zostały wyprodukowane i wzmocnione dodatkowymi przeszyciami (dzięki czemu można ciąć opatrunek w paski, trójkąty, ślimaka , aby użyć jako sączek do ran tunelowych, z kieszeniami, nie obawiając się, że usuwając go z rany jakaś jego część pozostanie), zapewnia ich unikatowe właściwości, a mianowicie :
• idealnie dopasowują się do łożyska rany wypełniając nierówności dna oraz kieszeni,
• szybko i skutecznie izolują zapalny wysięk oraz drobnoustroje pochłaniając i zamykając je w swojej strukturze,
• zapewniają ochronę brzegów rany przed maceracją dzięki wchłanianiu pionowemu wysięku,
• długotrwale emitują przeciwdrobnoustrojowe jony srebra, w ranach niegojących się do 7 dni, a w oparzeniach do 14 dni,
• dzięki działaniu jonów srebra w strukturach opatrunku minimalizują toksyczność srebra dla keratynocytów i fibroblastów.

Dwa rodzaje opatrunków wtórnych wykonanych w Technologii Hydrofiber (tak jak pierwotne) różnią się tym, że jedne posiadają Ag (srebro jonowe), a drugie nie. Oba rodzaje zapewniają wspomaganie procesów gojenia czyli pochłaniają i zatrzymują nadmiar wysięku, stwarzając idealne środowisko do gojenia, a te z zawartością Ag działają bakteriobójczo. To opatrunki wielowarstwowe zbudowane z zewnętrznej wodoodpornej błony poliuretanowej, stanowiącej barierę chroniącą przed bakteriami i wirusami oraz wielowarstwowej części chłonnej. Dzięki unikatowym cechom Technologii Hydrofiber regulują poziom wilgotności w ranie. Występują w wersji przylepnej – posiadają delikatne silikonowe obramowanie chroniące otaczającą skórę, oraz w wersji nieprzylepnej wymagające umocowania. Mogą być również stosowane jako opatrunki pierwotne do ran powierzchniowych zarówno ostrych jak i przewlekłych z dużą ilością wysięku. Występują w różnych rozmiarach.

Przykład zastosowania opatrunku pierwotnego antybakteryjnego i antybiofilmowego wykonanego w Technplogii Hydrofiber i ,,Więcej niż srebro’’ oraz opatrunku wtórnego w leczeniu owrzodzenia podudzia, które powstało po urazie. Całkowity czas zamknięcia się rany wyniósł 3 miesiące.

Każda Firma opatrunkowa w swoim portfolio posiada opatrunki, które stosuje się w kolejnych etapach gojenia się rany.

Opatrunek antybakteryjny i antybiofilmowy – pierwotny.

Jako wtórny opatrunek przylepny w Technologii Hydrofiber bez Ag.

Biofilm bakteryjny w ranie.

             Kolejne etapy gojenia, do całkowitego zagojenia – od 22.03.2021 do 11.06.2021

Holistyczna opieka nad pacjentem, w tym miejscowe leczenie ran trudno gojących/przewlekłych opiera się na aktualnej wiedzy i umiejętnościach personelu medycznego zajmującego się pacjentem z takim problemem. Pozyskiwanie aktualnej wiedzy medycznej odbywa się w różny sposób – kursy, specjalizacje, studia, konferencje, czasopisma medyczne.

Powraca cykl stacjonarnych jednodniowych konferencji „Postępowanie z raną przewlekłą”. Organizowane przez wydawnictwo Evereth Publishing bezpłatne wykłady i warsztaty to niepowtarzalna okazja do poszerzenia wiedzy o leczeniu trudno gojących się ran. Opiekunem naukowym cyklu, który czuwa nad wysokim poziomem merytorycznym spotkań jest ekspert w dziedzinie leczenia ran z wieloletnim doświadczeniem, Prezes Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran dr hab. n. med. Marek Kucharzewski. Wydarzenia organizowane są w różnych miastach w całej Polsce pod honorowym patronatem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

 Jako członek Zarządu Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran  mam zaszczyt uczestniczyć zarówno jako współprowadząca jak i wykładowca na wszystkich konferencjach zaplanowanych na rok 2022.  Na ten rok zaplanowanych jest 16 konferencji w różnych miastach Polski.

Serdecznie zapraszam do udziału w bezpłatnych, jednodniowych konferencjach ,,Postępowanie z raną przewlekłą’’.